Azami fiyat 2.750 TL/MWh oldu

EPDK Gün Öncesi ve Dengeleme Güç Piyasasında uygulanacak sınırları güncelledi

19 Mayıs 2022

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Gün Öncesi ve Dengeleme Güç Piyasasında uygulanacak azami fiyat limitlerini güncelledi.

Kurum tarafından Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan karar ile bu azami fiyat sınırının 2.750 TL/MWh olarak güncellendiği bildirildi.

Yeni sınır Kurum tarafından yayınlanacak yeni bir karara kadar geçerli olacak.

18 Mayıs 2022 tarih ve 10978 tarihli Kurul Kararı şu şekilde;

MADDE 1 21/06/2015 tarihli ve 29393 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esasların geçici 1 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Bu fıkra hükmünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Kurul tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar; ilgili piyasalarda asgari fiyat limitleri 0 TL/MWh, azami fiyat limitleri ise 2.750 TL/MWh olarak uygulanır. Bu uygulama süresince bu Usul ve Esasların 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanmaz.” hükmünü içermekte olup, söz konusu Usul ve Esaslar’ın yürürlüğe giriş tarihi 20 Mayıs 2022 olarak belirlenmiştir.

 


[1] Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/05/2022 Tarihli ve 10978 Sayılı Kararı