Aydem Enerji Yatağan’da 100 MW gücünde GES kuracak

Santral hibrit mevzuatı kapsamında kurulacak

22 Nisan 2022

Aydem Enerji, Yatağan Kömürlü Termik Santralinin rezervi bitmiş olan eski kömür saha alanlarında güneş enerjisi santrali yatırımı yapacak.

Projenin ÇED dosyasındaki bilgilere göre kurulacak güneş enerjisi santrali, hibrit mevzuatının izin verdiği üst sınır olan 99,9 MWm/85,0 MWe gücünde olacak. Santral 149,5 hektarlık bir alanı kapsayacak.[1]

74,9 milyon ABD Doları tutarında yatırım ile hayata geçmesi planlanan yatırım sonrası Yatağın TES’in lisansa derç toplam gücü 774,88 MWm/666 MWe olacak.

İnşasına 1977 yılında başlanan, 1982 yılı Ekim ayında ilk ünitesi devreye alınan Yatağan TES 1 Aralık 2014’te Aydem Holding tarafından devralınmıştı.

Solar3GW tarafından yakın zaman önce hazırlanan “Kömür Sahalarının Güneş Potansiyeli” raporuna göre santrale bağlı eski kömür sahalarında toplamda 513 MW gücünde güneş enerjisi santrali kurulma potansiyeli var.[3]


[1] Yatağan Termik Enerji Santrali Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali ÇED Başvuru Dosyası

[2] Kömür Sahalarının Güneş Potansiyeli