Avrupa’nın sera gazı emisyonları 1990’a göre 1 milyar ton azaldı

Türkiye Almanya’dan sonra en yüksek emisyon miktarına sahip ülke

19 Haziran 2020

Avrupa Birliği istatistik idaresi Eurostat, Avrupa bölgesi ülkelerinin 2018 yılı sera gazı emisyon istatistiklerini yayınladı.

Verilere göre Avrupa Birliği ülkelerinin 2018 yılı sera gazı emisyonları, 1990 yılı seviyesinin mutlak rakamlarla 1,018 milyar ton, oransal olarak da %21 altına inerek 3,893 milyar ton CO2-eşdeğeri olarak gerçekleşti.

Eurostat açıklamasında bu seviye ile birliğin 2020 yılı için belirlediği 1990 yılına göre %20 azaltım hedefine ulaşmasının mümkün olabileceğine vurgu yapıldı.

28 yıllık bu dönemde birlik üyesi ülkelerden Avusturya, İrlanda, Portekiz, İspanya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, birlik üyesi olmayan ülkelerden de Norveç, İzlanda ve Türkiye’nin emisyonları yükseldi.

Türkiye dışındaki Avrupa ülkelerinin sera gazı emisyonları toplamda 86,5 Mt CO2 eşd. artarken, Türkiye’nin emisyonları ise 313,1 Mt CO2 eşd. artış gösterdi. Türkiye’nin emisyonlarındaki oransal artış ise %142,5 oldu.

Türkiye 533 Mt CO2 eşd. emisyon ile 888,7 Mt CO2 eşd. emisyon gerçekleştiren Almanya’dan sonra Avrupa bölgesindeki en yüksek sera gazı emisyon miktarına sahip ekonomi oldu.

Bununla birlikte Almanya 372,9 Mt CO2 eşd. ile emisyonlarını en fazla azaltan ülke olurken, Birleşik Krallık ise 311 Mt CO2 eşd. azalış sağladı.

 


[1] Greenhouse gas emission statistics – emission inventories