Avrupa’nın rüzgar gücü 6,5 GW arttı

Türkiye kurulu güç artışında dördüncü oldu

16 Ağustos 2017

Avrupa ülkelerinin rüzgar enerjisi gücünün 2017’nin ilk altı aylık dönemine 6.497 MW’lık artış gösterdiği bildirildi.

Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği Wind Europe tarafından açıklanan verilere göre bu artışın 2.921,7 MW’lık bölümünü Almanya tek başına sağladı.

Almanya’daki bu büyümenin 2.280,7 MW’lık bölümü karasal, 641 MW’lık bölümü ise kıyı ötesi rüzgar enerjisi alanında gerçekleşti.

İkinci sıradaki Birleşik Krallık’da 1.151 MW’lık kısmı karasal, 518 MW’lık kısmı da kıyı ötesi olmak üzere toplamda 1.669 MW’lık artış yaşandı.

Fransa 492,35 MW’lık artış ile üçüncü sırada gelirken, Türkiye ise 377,85 MW’lık kurulu güç artışı ile bu dönemde rüzgar gücünü en fazla artıran dördüncü Avrupa ülkesi oldu.

Bu kurulu güç artışı için 5,4 milyar avrosu karasal, 2,9 milyar avrosu ise kıyı ötesi projeleri için olmak üzere toplamda 8,3 milyar avroluk yatırım gerçekleşti.

WindEurope verilerine göre 2016 yılında Avrupa’nın rüzgar enerjisi gücü 10.923 MW’lık bölümü karasal, 1.567 MW’lık bölümü ise kıyı ötesi alanında olmak üzere 12.490 MW artış göstermişti.

Bu artış sonrası toplamda 153,7 GW’a ulaşan Avrupa’nın rüzgar gücü kömürlü termik santralleri de geçerek, doğal gaz santrallerinin ardından kıtanın en fazla kapasiteye sahip ikinci enerji kaynağı olmuştu.

Avrupa’daki rüzgar enerjisi türbinleri 2016’da 300 Teravat-saat’e yakın üretim ile kıtanın toplam elektrik talebinin yüzde 10,4’ünü karşılamıştı.