Avrupa’nın Enerji Şampiyonu Rüzgar

2009 yılında Avrupa’da yeni enerji yatırımlarının neredeyse yarısı rüzgar enerjisine yapıldı

4 Şubat 2010

Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği (EWEA) tarafından hazırlanan son çalışma yeni enerji yatırımlarında rüzgar enerjisinin ilk sıraya çıktığını gösteriyor.

EWEA tarafından hazırlanan çalışmadaki bulgulara göre 2009 yılında Avrupa Birliği ülkelerinde yapılan yeni enerji yatırımlarında rüzgar enerjisinin payı  %39 iken doğalgaz santrallerinin oranı %26’da kaldı. Güneş ve biyoyakıt da dahil edildiğinde yenilenebilir enerjinin payı %61 olarak gerçekleşti.

Çalışmanın basın açıklamasında EWEA CEO’su Christian Kjaer oldukça zor bir yılda alınan bu sonucun olağanüstü bir başarı olduğunu belirtirken elde edilen sonuçların rüzgar enerjisinin diğer yenilenebilir enerji kaynakları ile beraber kömür ve doğalgaz’ın yerine geçtiğini gösterdiğini söyledi. 2009 yılında Avrupa Birliği ülkelerinde 13 milyar avroluk yatırım ile toplam 10,193 megavatlık yeni rüzgar enerjisi santrali kurulumu gerçekleşirken kıtadaki rüzgar enerjisi kurulu gücü 74,767 megavata ulaştı.  Yeni kurulumlarda İspanya 2,459 megavat kurulum ile birinci olurken Almanya 1917 megavatlık yeni kurulum ile ikinci sırada yer aldı. İtalya, Fransa ve İngiltere ise 1,000 megavat düzeyindeki kurulumları ile bu ülkeleri takip etti.

Kjaer açıklamasında ayrıca mevcut finansal koşulların zorluğuna değinerek bu durumun yeni yatırımların yapılmasını zorlaştırdığını belirtti. Kjaer buna rağmen Avrupa rüzgar enerjisi sektörü için orta vadede umutlu olduğunu ve sektörün 2010’da da aynı oranda yatırımı gerçekleştirebileceğini düşündüğünü sözlerine ekledi.

2000 yılının başında Avrupa Birliği ülkelerinde rüzgar enerjisi toplam kurulu gücün %2’sini oluştururken son rakamlar ile beraber bu oran %9 düzeyine yükseldi.  Yeni yatırımlardaki pay açısından ise 1995‘te ’te olan yenilenebilir enerji payını 2009’da %61’e çıkarmış oldu. Bu yeni kurulumlar ile beraber Avrupa’daki rüzgar enerjisi santralleri ile yıllık ortalama olarak 163 teravat saat elektrik üretimi ile Avrupa’nın elektrik ihtiyacının % 4.8’ini karşılanabileceği belirtiliyor.

2009’da tüm dünya da 35 gigavatlık yeni rüzgar enerjisi santrali kurulumu gerçekleştirdi ve dünya da ki toplam kurulu rüzgar enerjisi gücü 158 gigavat’a ulaştı.2009’da tüm dünya da 35 gigavatlık yeni rüzgar enerjisi santrali kurulumu gerçekleştirdi ve dünya da ki toplam kurulu rüzgar enerjisi gücü 158 gigavat’a ulaştı.