Avrupa’nın emisyonları yeterince hızlı gerilemiyor

AB 2020 hedefine ulaşsa da 2030 hedefi için çabaların hızlanması gerekiyor

1 Kasım 2019

Avrupa Birliği sera etkisi yaratan gaz emisyonlarını 2020 yılında 1990 yılına göre %20 oranında düşürme hedefinin gerçekleşebileceği fakat 2030 hedefine ulaşmanın mümkün olmayabileceği öngörüldü.

Avrupa Çevre Ajansı tarafından yayınlanan çalışmaya göre 28 AB ülkesi ile ajansa üye olan diğer ülkeler ile birlikte Avrupa’daki 30 ülkenin toplam emisyonları, uluslararası havacılık ile birlikte, 2018 yılında 2017’ye göre %2 oranında gerilerken, gerileme oranı 1990 yılına göre %23,2 oldu.

Aynı dönemde birliğin Gayri Safi Hasılası ise %61 oranında yükseldi.

Açıklanan verilere göre 2018 yılında 15 Avrupa ülkesinin emisyonları 1990’a göre %20’nin üstünde azalırken, 8 ülkede ise %20’nin altında azaldı. Bununla birlikte 7 ülkenin 2018 emisyonları ise 1990 yılı emisyonlarına göre yükseldi.

Emisyonların gerilediği ülkeler arasında Almanya’daki gerileme oranı %30,8, Birleşik Krallık’ta %42,1, Fransa’da %18,8, İtalya’da ise %18,2 oldu.

İspanya’nın emisyonlarındaki artış oranı 1990’a göre %15,4, Portekiz’in %14, İrlanda’nın ise %9,9 oldu.

Avrupa Çevre Ajansı’na göre Avrupa Birliği üyesi ülkelerin 2030 için belirlenen, emisyonların 1990’a göre %40 oranında azaltılması hedefine ulaşmaları da mümkün görünmüyor.

Ajansın analizine göre AB ülkeleri mevcut politikaları uygulamaları halinde AB’nin 2030 yılı emisyonları 1990’nın en fazla %30 oranında altında olabilecek.

Planlanan politikaların uygulamaya geçmesi halinde ise gerileme ancak %36 seviyesinde gerçekleşip, %40’lık hedefin altında kalabilecek.

Yenilenebilir yeterince hızlı artmıyor

AB ülkelerinin geri kaldığı diğer bir hedef alanı ise yenilenebilir enerji oldu.

AB’nin nihai enerji tüketimindeki yenilenebilir kaynak payı 2018’de %18’e yükselmiş durumda ve birlik 2020’de %20’lik hedefe ulaşabilecek.

Bununla birlikte 2030 hedefi olan %32 oranına ise ulaşmak için yatırımların hızlanması gerekiyor.

Avrupa Çevre Ajansı analizine göre AB’nin nihai enerji tüketiminde yenilenebilir kaynakların payı yıllık ortalama %0,7 oranında artış gösteriyor iken bu oranın 2020-2030 arasında %1,1 seviyesine yükselmesi gerekiyor.

Enerji verimliliği hedeflerine ulaşmak güç

Ajansın dikkat çektiği diğer bir nokta ise enerji tüketiminin artmakta olduğu olduğu.

Analize göre AB’nin nihai enerji tüketimi 2018’de bir önceki yıla göre %0,1 oranında artmış durumda.

2014-2017 döneminde binalar kaynaklı tüketimdeki artış %8,3 ile dikkat çekici bir seviyeye yükselmiş durumda iken, ulaşım kaynaklı tüketim ise aynı dönemde %5,8 oranında artmış durumda.

Ajansa göre enerji tüketimini 2030’da %32,5 oranında düşürmüş olma hedefi için tüketimin 2005-2017 dönemine göre iki kat hızlı gerilemesi lazım.