Avrupa’nın elektrik üretim kaynaklı emisyonları yüzde 12 geriledi

Azalışta kömürün payının hızla gerilemesi etkili oldu

6 Şubat 2020

Düşünce kuruluşları Agora Energiewende ve Sandbag ortak çalışması ile hazırlanan Avrupa Elektrik Sektörü 2019 raporunu [1] yayınladı.

Çalışmadaki tespitlere göre Avrupa Birliği ülkelerinin elektrik üretimi kaynaklı CO2 emisyonları 2019 yılında bir önceki yıla göre %12 oranında geriledi ve 120 milyon ton düşüş gösterdi.

Bu azalışa en büyük katkıyı, ton başına 25 Avroya yükselen karbon fiyatlarının etkisi ile kömürün Avrupa elektrik üretimindeki düşen payı sağladı.

Çalışmadaki verilere göre geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği’nde kömüre dayalı elektrik üretimi %24 oranında geriledi.

Toplamda 150 Teravat-saatlik (TWh) gerileyen kömür kaynaklı elektrik üretimi, ana olarak rüzgar ve güneş enerjisi santralleri ile doğal gaza dayalı artan üretimi ile karşılandı.

Rüzgar ve güneş enerjisine dayalı üretimin payı %17,6’ya çıkarken, kömürün payı %14,6 oranında kaldı. Böylelikle Avrupa tarihinde ilk defa rüzgar ve güneşin elektrik üretimindeki payı kömürü geride bırakmış oldu.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının AB’nin toplam elektrik üretimindeki payı ise %34,6 oldu.

Çalışmadaki tespitler ana hatları ile şu şekilde;

  • Avrupa’nın ülkelerinin elektrik tüketimi, ılıman geçen kış aylarının da etkisi ile bir yıl önceye göre % 1,7 oranında (-56TWh) geriledi,
  • Rüzgar enerjisinden elektrik üretimi %14 (+54 TWh) oranında artış gösterdi,
  • Güneş enerjisinden elektrik üretimi %7 (+9.5 TWh) oranında artış gösterdi,
  • Biyokütleden elektrik üretimi artış hızı yavaşladı ve %1 oranında artış gösterdi,
  • Hidroelektrik santrallerdeki üretim %6 (-21.5 TWh) oranında geriledi ve son 20 yılın en düşük seviyesine geriledi,
  • Nükleer enerji kaynaklı üretim %1 (-6 TWh) oranında geriledi,
  • Doğal gaz santrallerinin üretimi %12 oranında artış gösterdi,
  • Taş kömürü kaynaklı üretim %32 (-101 TWh) oranında, linyit kaynaklı üretim %16 (-49 TWh) oranında geriledi. Bu gerilemenin 32 TWh’lik bölümü Almanya’da 7 TWh’lik bölümü Polonya’dan kaynaklandı
  • Fosil yakıtlara dayalı üretim %6 (-82 TWh) oranında geriledi

 


[1] The European Power Sector in 2019 – Up-to-date analysis on the electricity transition