Avrupa’da yeni bir güneş rekoru kırıldı

Ember analizine göre %28 oranında artan üretim AB ülkelerine 30 milyar Avro’ya yakın tasarruf sağladı

12 Eylül 2022

Tarihinin en büyük enerji krizlerinden birini yaşayan Avrupa Birliği’nde krizin etkilerini nispeten hafifleten bir yenilenebilir enerji rekoru kırıldı.

Enerji ve iklim odaklı çalışmalar yürüten düşünce kuruluşu Ember analizine göre AB üyesi ülkelerde 2022 yılı Mayıs-Ağustos döneminde gerçekleşen elektrik üretiminde güneşin payı ilk defa %10 seviyesini aştı.

Bu yüksek üretim seviyesi de AB ülkelerinin 20 milyar metreküplük doğal gaz ithaline olan ihtiyacını ortadan kaldırdı.[1]

Güneşten üretilen elektrik %28 arttı

Kuruluşun hesaplamalarına göre bu dönemde AB ülkelerinde 2021’in aynı dönemine göre %28 oranında artış ile güneş enerjisi kullanılarak 99,4 Teravat-saat (TWh) düzeyinde elektrik üretimi gerçekleşti.

Bu üretimin AB ülkelerinin toplam elektrik üretimindeki payı ise %12,2 oldu.

2021’nin aynı döneminde ise güneş enerjisi kaynaklı elektrik üretimi 77,7 TWh ile toplam üretimde %9,4 oranında pay sahibi olmuştu.

Bununla birlikte bu dönemde güneş Avrupa’nın elektrik üretimindeki birincil enerji kaynağı haline gelirken, güneşin payı kömüre yaklaştı.

AB ülkelerinin elektrik üretiminde rüzgârın payının %11,7, hidroelektrik santrallerinin ise %11 olduğu 2022 Mayıs-Ağustos döneminde fosil yakıtların toplam payı %39, kömürün payı ise %16,5 olarak gerçekleşti.[2]

Güneşin payı 8 ülkede %10’u geçti

Ember analizinde bu dönemde birlik üyesi 8 ülkenin elektrik üretiminin %10’undan fazlasının güneş enerjisinden karşılandığına da dikkat çekildi.

Analize göre Hollanda bu dönemde %22,7 ile güneşin elektrik üretiminde en büyük pay sahibi olduğu ülke oldu.

Almanya %19,3 ile ikinci, İspanya %16,7 ile üçüncü, Yunanistan %15,3 ile dördüncü, İtalya ise %15 ile beşinci sırada geldi.

Dört aylık ekonomik fayda 30 milyar Avroya yakın

Ember analizinde güneş enerjisi kullanılarak üretilen elektriğin bu kaynak yerine doğal gaz kullanılarak üretilmesi halinde ortaya çıkacak maliyet konusunda da bir hesaplama paylaşıldı.

Kuruluşun hesaplamasına göre bu senaryoda birlik üyesi ülkelerin, güncel fiyatlar ile 29 milyar Avroluk maliyete katlanarak 20 milyar metreküp doğal gaz ithal etmesi gerekecekti.

 


[1] EU’s record solar summer helps avoid €29bn in gas imports

[2] Ember – Monthly electricity data