Avrupa’da Umut ve Hayalkırıklığı

Üye ülkeler AB Enerji Komisyonu’na yenilenebilir enerji çalışmalarındaki gelişmeleri açıklamaya başladılar

20 Ocak 2010

Avrupa Birliği’nin üye ülkeleri için belirlediği 2020 yılında enerji ihtiyaçlarını en az %20 oranında yenilenebilir enerji kaynaklı olarak karşılayabilmesi hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar ile ilgili üye ülkeler Avrupa Birliği Enerji Komisyonuna açıklamalarını sunmaya başladılar.

Birlik üyesi 27 ülkeden İngiltere ve İtalya’nın da dahil olduğu sekiz ülke henüz çalışmalarını komisyona göndermedilerse de yapılan açıklamalar kıtada temiz enerji kullanımının yaygınlaşmasına yönelik hem umut hem de hayal kırıklığı barındırıyor.

Şu ana kadar komisyona sunulan raporlar’da İspanya, Fransa, İsveç, Portekiz ve Estonya %20’lik hedefi geçebileceğini belirtti. Güneş enerjisi alanında dünyanın lider ülkesi aynı zamanda Avrupa ekonomisinin motoru Almanya için ise 2020’de yenilenebilir enerji kullanımı olarak öngörülüyor. Çek cumhuriyeti, hollanda ve Belçika ise bu oranın gerisinde kalacaklarını açıkladı.

Fransa komisyona sunduğu açıklamada Akdeniz kıyısındaki ülkelerin katılımı ile oluşturulacak “Akdeniz Birliği” düşüncesini yenileyerek bu birlik ile Avrupa Birliği arasında özellikle güneş enerjisi alanında ticari işbirliği yapılabileceğini savundu.  Portekiz ise öngördüğü %31’lik yenilenebilir enerji üretimi için İber Yarımadasını Avrupa’ya bağlayacak enerji iletim hatlarının kurulmasının şart olduğunu belirtti.