Avrupa rüzgar enerjisi sektöründe 65 milyar Avro’luk finansal işlem gerçekleşti

Yeni yatırımlar için 26,7 milyar Avro finansman sağlandı

23 Nisan 2019

Avrupa bölgesinde 2018 yılında rüzgar enerjisi yatırımları için gerçekleşen finansal işlemlerin toplam tutarının 65 milyar Avro olarak gerçekleştiği bildirildi.

Avrupa rüzgar enerjisi sektör birliği WindEurope tarafından yayınlanan ‘’Finansman ve Yatırım Eğilimi’’ başlıklı rapordaki bilgilere göre bu rakam 2017 yılında gerçekleşen tutarın 13,8 milyar Avro üstünde olurken, şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaşıldı.

Çalışmadaki bilgilere göre geçtiğimiz yıl Avrupa bölgesinde yeni santral yatırımları için 26,7 milyar Avro, proje satın almaları için 18,9 milyar Avro, şirket satın almaları için 5,2 milyar Avro düzeyinde finansal işlem gerçekleşti. Yeniden finansman işlemlerinin tutarı ise 11,1 milyar Avro olarak gerçekleşti.

Yatırım maliyetleri düşürüyor

WindEurope çalışmasına göre 2018’te yeni santral yatırımları için sağlanan 26,7 milyar Avro tutarındaki finansman ile karasal alanda 16,4 GW, kıyı ötesi alanda ise 10,3 GW olmak üzere toplamda 26,7 GW gücünde olacak yeni RES projesine başlandı.

Çalışmada 2015 yılında benzer düzeyde finansmanın (26,2 milyar Avro) toplamda 9,7 GW’lık RES projesinin hayata geçmesini sağladığının altı çizilirken, rüzgar enerjisi yatırım maliyetlerinin hızla gerilediğine dikkat çekildi.

Çalışmanın sonuçlarına göre 2015 yılında karasal rüzgar enerjisi yatırımları için MW başına 2 milyon Avro olarak gerçekleşen ortalama yatırım maliyetleri, 2018’de 1,4 milyon Avro’ya geriledi. Bu rakam kıyı ötesi yatırımlar için de 4,5 milyon Avro’dan 2,5 milyon Avro’ya indi.

WindEurope çalışması Avrupa Birliği’nin 28 üyesi ile birlikte Türkiye, Karadağ, Rusya, Sırbistan, Ukrayna ve Norveç rüzgar enerjisi sektörlerinde gerçekleşen yatırımları içeriyor.