Avrupa Yeşil Tahvil düzenlemesi AB Resmî Gazetesi’nde yayımlandı

Düzenleme yeşil tahviller için standart ve denetim unsurlarını içeriyor

1 Aralık 2023

Avrupa Konseyi tarafından geçtiğimiz Ekim ayında kabul edilen Avrupa yeşil tahvil standardına yönelik düzenleme AB Resmî Gazetesi’nde yayımlandı.

Düzenleme çevresel açıdan sürdürülebilir tahvil ihraçlarında “Avrupa Yeşil Tahvili” veya “EuGB” etiketlerinin kullanılabilmesi için gerekli olan standartları ve denetim unsurlarını içeriyor.

Düzenleme ile yeşil aklamanın önüne geçilerek, yatırımcıların tahvil ihraçları ile elde edilen kaynakların Avrupa Birliği taksonomisine uygun olan meşru yeşil projelerin finanse edildiğine yönelik güveninin sağlanması hedefleniyor.

Bununla birlikte düzenleme yeşil tahvil etiketinin kullanılması için AB taksonomisinin kapsamına girmeyen sektörler ve belirli çok spesifik faaliyetler için %15’lik bir esneklik de sağlıyor.

 


[1] Regulation (EU) 2023/2631 of the European Parliament and of the Council of 22 November 2023 on European Green Bonds and optional disclosures for bonds marketed as environmentally sustainable and for sustainability-linked bonds