Avrupa Konseyi yenilenen Binalarda Enerji Performansı Direktifi’ni kabul etti

Yenilenen direktif mevcut binaların yenilenme ve elektrikli araç park yeri zorunluluğu gibi maddeler içeriyor

15 Mayıs 2018

Avrupa Konseyi binaların enerji verimliliğine yönelik yenilenen direktifi benimsediğini duyurdu. Yeni direktif ile mevcut binaların yenilenmesini teşvik edilirken, binaların park yerlerinde elektrik araçlar için şarj istasyonları kurulması zorunlu hale getiriliyor.

Yenilenen direktifte binaların Avrupa Birliği ülkelerinin karbondioksit salımlarının yüzde 36’sından sorumlu olduğu, ülkelerin nihai enerji tüketiminin yüzde 50’sinin ısıtma ve soğutma için gerçekleşmek ile birlikte, bu tüketimin yüzde 80’lik kısmının ise binalarda gerçekleştiğine dikkat çekiliyor.

Düzenleme Avrupa Birliği Resmi Gazete’sinde yayınlandıktan 20 gün sonra yürürlüğe girecek.

Mevcut binaların her yıl yüzde 3’ü yenilenecek

Direktif ile Avrupa’daki binaların her yıl yüzde 3’lük kısmının yenilenmesi şartı getirildi.

Direktifte bu sayede enerji verimliliğinde sağlanabilecek her yüzde 1’lik artış ile Avrupa’nın doğal gaz ithalatının yüzde 2,6 oranında azalacağı belirtildi.

Elektrikli araçlar için şarj yerleri zorunlu oluyor

Direktif ile yenilenecek binalardan 10’dan fazla park yerin olanlardan en azından bir park yerinin elektrikli araç şarj edilmesi için uygun olma şartı geldi.

Bununla birlikte mevcut veya yenilenecek, konut ve konut dışı tüm binalarda ise 1 Ocak 2025’ten itibaren elektrikli araçlar için şarj istasyonu olması zorunlu oldu.

Direktif binaların yenilenirken mevcut kültürel dokunun korunmasını da şart koşuyor.

Binaların ısıtma ve havalandırma sistemlerinin geliştirilmesi gerektiği de direktifte yer alan maddeler arasında.

2030 hedefi emisyonlarını yüzde 40 düşürmek

Avrupa Birliği sera etkisi yaratan gaz emisyonlarını 2030 yılında, 1990 seviyesinin yüzde 40 altında çekmeyi hedefliyor.