Avrupa Konseyi yeni emisyon düşürme hedefleri önerdi

Konsey emisyon ticaret sistemi dışı sektörler için emisyon azaltım hedefleri belirlenmesini önerdi

21 Aralık 2017

Avrupa Konseyi Paris İklim Anlaşması hedefleri kapsamında, emisyon ticareti sistemi için de olmayan sektörler için de bağlayıcı emisyon azaltım hedefleri belirlenmesini önerdi.

Konsey tarafından bugün yapılan açıklamada, Avrupa Birliği dönem başkanlığını sürdüren Estonya ile Avrupa Parlamentosu arasında koşullu anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Açıklamaya göre Konsey birlik üyesi ülkelerin binalar, tarım sektörünün karbondioksit dışı sera gazı salımları, atık yönetimi, havacılık ve gemicilik hariç ulaşım sektörü ve sanayi sektörü alanlarında bağlayıcı emisyon azaltım hedefleri belirlenmesini önerdi.

Azaltım oranı olarak da 2030 yılı için 2005 yılının yüzde 30 altı önerildi.

Öneriye göre AB üyesi devletlerin bu alanlarda 2021-2030 arası için bağlayıcı emisyon azaltım hedefleri getirmeleri gerekecek. Bu hedefler ise ülkelerin kişi başı gayri safi yurtiçi hasılaları (GSYİH) baz alınarak 2005 yılı seviyelerinin yüzde 0 ila yüzde 40’ı arasında belirlenecek ve yüzde 30’luk ana hedef ile uyumlu olacak.

Avrupa Birliği Paris İklim Anlaşması kapsamında sunduğu niyet beyanı ile sera gazı emisyonlarını 2030 yılında, 1990 seviyesinin en az yüzde 40 altına indirmeyi taahhüt etmişti.