Avrupa Komisyonu birlik ülkelerine depolama önerilerinde bulundu

Komisyon birlik ülkelerine depolama yatırımları ve teknolojileri için kolaylaştırma çağrısı yaptı

4 Nisan 2023

Avrupa Komisyonu yayınladığı bir metin ve çalışma raporu ile birlik üyesi ülkelere enerji depolama düzenlemelerini hayata geçirmeleri konusunda bir dizi öneride bulundu.[1]

Komisyonun yayınladığı metinde Avrupa Birliği’nin 2030 yılı elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payının %69’a çıkacak olmasının enerji depolama ve talep tarafı yönetimi gibi esneklik sağlayan çözümleri ön plana çıkaracağına vurgu yapıldı.

Metinde ayrıca enerji depolama teknolojilerinin elektrik tüketicilerinin tüketim talebinin yüksek olduğu saatlerdeki tüketimlerini, tüketimin düşük olduğu saatlere kaydırma gibi çözümler ile birlikte binalar ve ulaşım gibi alanlardaki hızlanan elektrifikasyona katkı sunma konusundaki önemine de dikkat çekildi.

Komisyon birlik üyelerine yaptığı önerilerde, kapasite tahsis kriterlerinde enerji depolama ve hibrit santraller gibi projelere öncelik sağlanması ile bu projelerin yatırım kararlarını hızlandırma ve bu yatırımların finansman ihtiyacının göz önünde bulundurularak bu yönde çözüm sağlanması da yer aldı.

Komisyonun önerileri arasında depolama teknolojilerinin gelişimi konusunda destek sağlanmasına yönelik de önemli maddelere yer aldı.

Buna göre birlik ülkeleri uzun vadeli enerji depolama çözümleri başta olmak üzere bu alandaki araştırmaları ve yenilikleri desteklemek ile birlikte verimlilik, kapasite, süre, minimum iklim ve çevresel ayak izi gibi alanlarda mevcut çözümleri iyileştirmeye yönelik çözüm geliştirilme çalışmalarına teknolojilerin ticarileşmesi aşamalarına kadar destek sağlayacak teknoloji hızlandırma programları gibi özel destekler sağlamalı.

Bununla birlikte komisyonun önerileri arasında bireysel veya kurumsal tüketicilerin öz tüketim amaçlı elektrik üretim tesislerini, elektrikli araçları ile birleştirerek bu araçların pillerinin çift yönlü şarj amaçlı olarak kullanılmasına yönelik çözümler geliştirilmesi de yer aldı.


[1] Commission Recommendation of 14 March 2023 on Energy Storage – Underpinning a decarbonised and secure EU energy system