Avrupa Komisyonu binalar için net sıfır emisyon hedefi önerdi

Binalar birliğin emisyonlarının %36’sından sorumlu

16 Aralık 2021

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği’nin binalar için net sıfır emisyon zorunluluğu getirmesini önerdi.

Komisyon tarafından 15 Aralık 2021 günü sunulan öneri Avrupa Birliği’nde yeni inşa edilecek kamu binaları için 2027 yılından itibaren, diğer tüm yeni binalar için ise 2030 yılından itibaren net sıfır emisyon zorunluluğu getirilmesini öneriyor.

Komisyonun önerisi mevcut tüm bina stoğu için ise 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefi getiriyor.

Verimsizlikten en fazla en savunmasızlar etkileniyor

Komisyonun konu ile ilgili açıklamasında kararın binaların enerji performansına ilişkin kuralların Avrupa Yeşil Mutabakatı ile Avrupa İklim Yasası kapsamındaki “Fit for 55” hedefleri ile uyumlu hale getirilmesi için alındığı ifade edildi.

Komisyonun Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadir Simson da açıklamadaki değerlendirmesinde Avrupa’daki binaların enerji tüketiminin %40’ını, sera gazı emisyonlarının ise %36’sını gerçekleştirdiğine dikkat çekti.

Bu yüksek oranların AB’deki binaların çoğunun enerji verimli olmaması ve binalarda fosil yakıt kullanılmasının altını çizen Simson, 2050 yılında bugünkü binaların %85’inden fazlasının da halen ayakta olacağını, bu yüzden bu konuda acilen bir şeyler yapılması gerektiğini vurguladı.

Simson değerlendirmesinde “enerji yoksulluğu” kavramına da dikkat çekti. En düşük enerji performansına sahip binalarda, en düşük gelir grubuna sahip insanların yaşamak zorunda olduğuna dikkat çeken Kadri Simson, yenilemeler ile binaların enerji ayak izleri ile birlikte faturalarının da azalacağın kaydetti.

Enerji Performans Sertifikalarının kullanımı yaygınlaşacak

Komisyonun önerisinde Enerji Performans Sertifikaları’nın çok daha yaygın şekilde kullanılması önemli yer buldu.

Öneriye göre Enerji Performans Sertifikaları çok daha açık ve kapsamlı bilgiler içermeli, büyük ölçekli tadilat yapılan binalarda, yeni kira sözleşmesinin yapıldığı binalarda ve tüm kamu binalarda bu sertifikalar zorunlu hale gelmeli, satışa sunulan veya kiralanan bina ve yapı birimleri için sertifika zorunlululuğu bulunmalı, binaların tüm ilanlarında sahip oldukları enerji performans sınıfı belirtilmeli.

Mevcut yapı stoklarının enerji verimli hale getirilmesi ve binalar fosil yakıt kullanımının sıfırlanması için de birlik üyesi ülkeler Ulusal Enerji ve İklim Planları ile entegre Ulusal Binalar Yenileme Planları hazırlamaları gerekecek.

Birlik üyesi ülkelerin aynı zamanda fosil yakıtların en geç 2040’a kadar ısıtma ve soğutmadan aşamaları olarak kaldırılması ile 2050’ye kadar ulusal yapı stoklarını sıfır emisyonlu binalara dönüşümünü sağlamak için yol haritaları çıkarmaları yükümlülüğü de olacak.

Bununla birlikte Komisyon binaların verimli çalışması için dijital teknolojilerinin teşvik edilmesi, konut ve ticari binalarda elektrikli araç şarj altyapısı kullanıma sunulması, bisikletler için özel park alanları belirlenmesi, binaların elektrik ve ısınma gibi enerji tüketimlerinin güneş ve rüzgâr enerjisi sistemleri ile ısı pompaları ile karşılanmasının yaygınlaştırılması gibi konularda da önerilerde bulunuyor.

Komisyon’un önerisi Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından görüşülecek.