Avrupa Komisyonu 2040 için yüzde 90’lık azaltım hedefi önerdi

Komisyonun önerisi Haziran ayındaki seçimlerden sonra gündeme girecek

7 Şubat 2024

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği’nin 2050’de karbon nötr olma hedefi kapsamında yeni önerisini dün açıkladı.

Komisyon tarafından yapılan açıklama ile bu hedef doğrultusunda birlik ülkelerine 2040 yılı için 1990’a göre %90’lık bağlayıcı bir emisyon azaltım hedefi getirilmesi önerildi.

Açıklamada ayrıca 2030 yılı için belirlenen asgari %55’lik azaltım hedefi için de mevcut mevzuatın tam olarak uygulanması gerektiğine vurgu yapıldı.

Henüz yasal bir bağlayıcı olmayan önerinin, 6-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından oluşacak yeni komisyon tarafından resmi bir yasama önerisi ile sunulması planlanıyor. Komisyonun önerisi bu sürecin ardından Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi ile müzakere edilecek.

Açıklamada Yeşil Mutabakat’ın rüzgar enerjisi, hidroelektrik, elektrolizörler, bataryalar, elektrikli araçlar, ısı pompaları, fotovoltaik güneş, karbon yakalama ve depolama / kullanım , biyogaz ve biyometan ve döngüsel ekonomi gibi alanlarda yerli üretim kapasitesini artırmaya devam edecek bir endüstriyel karbonsuzlaştırma aracı haline gelmesinin gerektiğine de vurgu yapıldı.

Bununla birlikte açıklamada karbon fiyatlandırması ve finansmana erişimin, Avrupa endüstrisinin emisyon azaltma hedeflerine ulaşması için de kritik öneme sahip olduğuna vurgu yapılırken, komisyonun karbon fiyatlandırması ve karbon piyasalarına küresel bir yaklaşım geliştirmek için özel bir görev gücü kuracağı bilgisi de verildi.