Avrupa ilk yarıda rüzgarda 175 GW’lık güce ulaştı

Almanya toplam ve yeni güçte liderliğini koruyor

26 Temmuz 2018

Avrupa’nın rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim kapasitesinin 2018’in ilk 4.453 MW arttığı bildirildi.

Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği WindEurope tarafından açıklanan verilere göre bu artışın 3.333 MW’lık bölümü karasal, 1.120 MW’lık bölümü ise kıyı ötesi rüzgar enerjisi alanında gerçekleşti.

Karasal rüzgarda Almanya lider

Karasal rüzgar enerjisi gücündeki artışın 1.626 MW ile neredeyse yarısı Almanya’da gerçekleşti.

Fransa 605 MW ile ikinci, Danimarka ise 202 MW ile üçüncü sırada geldi.

Çalışmadaki bilgilere göre aynı dönemde Türkiye’nin karasal rüzgar gücü ise 141 MW artış gösterdi.

WindEurope 2018’nin tamamı için 3,3 GW’lık bölümü kıyı ötesi, 10,2 GW ise karasal alanda olmak üzere 13,5 GW’lık kurulu güç artışı öngörüyor.

Kıyı ötesinde İngiltere lider

Yılın ilk yarısında kıyı ötesi rüzgar enerjisi gücü alanında beş Avrupa ülkesinde artış yaşandı.

İngiltere 911 MW ile lider olduğu bu alanda, Belçika’da 175 MW, Danimarka’da 28 MW, İspanya’da 5 MW ve Fransa’da 1 MW kapasite artışı sağlandı.

”Sektör gelecek beş yılı görebilmeli”

WindEurope tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada Fransa kurulu güç artışında görülen artışa rağmen, bu yıl hiçbir yeni proje için izin verilmemesine ayrıca son yapılan ihalede tekliflerin kapasitenin altında geldiğini dikkat çekilirken, bu durumun tedarik zincirine yönelik belirsizlik yarattığına dikkat çekildi.

Almanya’da ise yeni koalisyon hükümetinin 2019-2020 dönemi için açıkladığı 4 GW’lık kapasite için ihale takviminin belirsizliğine ve yeni yönetimin bu kapasitenin üzerini açıklama konusunda yavaş kaldığı eleştirisinde bulunuldu.

Birliğin açıklamasında Avrupa Birliği’nin yeni Yenilenebilir Enerji Direktifi’nin birlik üyesi ülkeleri yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı yatırımlarda gelecek beş yıl içinde yapılacak yarışmalar ve sağlanacak kapasite bilgilerini açıklamasını gerekli kıldığı hatırlatıldı.

Üretim, işgücü ve Araştırma-Geliştirme yatırımlarının yalnızca hükümetlerin uzun dönemli öngörülebilirlik ile mümkün olduğunun belirtildiği açıklamada yatırım kararlarının ve maliyetlerinin düşmesinin ancak bu şekilde sağlanabileceğine vurgu yapıldı.

2017’deki artış 15,7 GW olmuştu

WindEurope verilerine göre Avrupa ülkelerinin rüzgar enerjisi gücü 2017 yılında 15,7 GW artmıştı.

Bu artışın 12,5 GW’ın karasal, 3,1 GW’lık kısmını ise kıyı ötesi rüzgar enerjisi yatırımları oluşturmuştu.

2017 sonunda 169 GW’lık ulaşan kümülatif gücün içinde karasal rüzgar enerjisi santrallerinin payı 153 GW, kıyı ötesi ise 16 GW olmuştu.

2017’de sonu itibari Almanya 56.132 MW ile rüzgar enerjisinde en yüksek kurulu güce sahip ülke konumunu sürdürmüştü.

İkinci sırada 23.170 MW ile İspanya, üçüncü sırada 23.170 MW ile İspanya, üçüncü sırada 18.872 MW ile İngiltere, dördüncü sırada ise 13.759 MW ile Fransa gelmişti.

Türkiye ise 766 MW ile 2017’de rüzgar enerjisi kurulu gücü en yüksek artan dördüncü Avrupa ülkesi olmuş, 6.857 MW’lık kümülatif güç bakımından ise altıncı sırada yer almıştı.