Avrupa Birliği’nin döngüsel ekonomi hedefleri yükseliyor

Dört yasa tasarısı Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edildi

19 Nisan 2018

Dört yasa tasarısı Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edildi

Avrupa Birliği’nin döngüsel ekonomi hedeflerini yükselten dört yasa önerisi Avrupa Parlamentosu’nun dünkü oturumunda kabul edildi.

Parlamentonun büyük çoğunluğu tarafından kabul edilen öneriler Avrupa Birliği ülkelerinin bakanları tarafından imzalanmanın ardından yürürlüğe girecek.

Kabul edilen düzenlemeler kentsel atıkların zorunlu geri dönüştürülme oranını önemli oranda yükseltiyor.

Avrupa Birliği ülkeleri için halihazırda yüzde 44 olan bu oran yeni düzenlemeler ile 2025 yılı için yüzde 55, 2030 için yüzde 60, 2035 için ise yüzde 65 olarak uygulanacak.

Ayrıca 2035 yılından itibaren katı atık depolama alanlarında biriktirilen kentsel atıkların, toplam atıkların yüzde 10’unu geçmemesi gerekecek.

2025’te tekstil ve tehlikeli atıkların konutlardan ayrı şekilde toplanması, 2024’te ise doğada çözünebilir atıkların ayrı şekilde toplanması zorunlulukları gelecek.

Ambalaj malzemelerinin 2025’ten itibaren yüzde 65, 2030’da ise yüzde 70 oranında geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmesi zorunlu olacak.

Düzenlemeler ile kağıt, karton, plastik, cam, metal ve tahta için farklı hedefler de belirleniyor.

Gıda israfı düşürülecek

Aynı zamanda AB ülkeleri Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda gıda atıklarını 2025 yılına kadar yüzde 30, 2030’a kadar ise yüzde 50 oranında düşürmek zorunda olacaklar.

Bu hedef doğrultusunda birlik üyesi ülkelerin satılmayan gıdaların toplanması ve uygun şekilde tekrar dağıtımı için teşvikler sağlamaları gerekecek.