Atıksu tesislerine Çevre Mühendisi çalıştırma zorunluluğu geldi

Teknik personel tebliği bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı

23 Mayıs 2019

Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan tebliği ile atıksu arıtma tesisleri için ‘’tesis sorumlusu’’ olarak en az bir çevre mühendisi çalıştırma zorunluluğu getirildi.

Bununla birlikte halihazırda bu tesislerde tesis sorumlusu olarak çalışan kişiler, tebliğ tarihinden önce Bakanlıkça verilen ‘’Atıksu Arıtma Tesisi İşletmesinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları’’ eğitimini almış oldukları ve tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay içinde başvurmaları ve tebliğde belirtilen deneyim koşullarını sağlamaları durumunda çevre mühendisi olma şartı aranmaksızın, atıksu arıtma tesisi yeterlilik eğitimi ve sınavından muaf tutularak tesis sorumlusu belgesi alabilecekler.

Ayrıca tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibari ile bir atıksu arıtma tesisini işletmekte olan ve üniversitelerin lisans programlarından mezun kişiler, 6’ncı maddede yer verilen deneyim koşullarını sağlamaları ve 3 yıl içerisinde atıksu arıtma tesisi yeterlilik eğitimini başarı ile tamamlamaları durumunda çevre mühendisi olma şartı aranmaksızın, çalışmakta oldukları atıksu arıtma tesisleri için tesis sorumlusu belgesi alabilecekler.

2018 sonunda 967 tesis vardı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018-2022 Stratejik Planı’na göre Türkiye’de 967 atıksu arıtma tesisi bulunuyor.

Halihazırda nüfusun %83’lük bölümünün yaşadığı bölge için atıksu arıtma faaliyeti gerçekleştirilebiliyor iken bakanlığın hedefi bu oranı 2022 sonunda %97’ye çıkarmak.

 

Yaklaşan Etkinlikler

Tümünü gör