Atıksu arıtma tesisleri için enerji teşvik yönetmeliği yayımlandı

Yönetmelik elektrik giderlerinin geri ödenmesine ilişkin ilkeleri kapsıyor

11 Kasım 2023

Atıksu Arıtma Tesisi Enerji Teşviki Yönetmeliği Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.[1]

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan düzenleme atıksu artırma tesislerinin elektrik tüketiminden kaynaklanan giderlerin bakanlık tarafından geri ödenmesine yönelik usul ve esasları kapsıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre 2022 sonu itibarıyla Türkiye’de 1.209 atıksu arıtma tesisi bulunuyor.

2022 sonu itibarıyla da belediyeler tarafından hizmet verilen toplam nüfusun %92’lik bölümüne atıksu hizmeti sağlanıyor.

 


[1] Atıksu Arıtma Tesisi Enerji Teşviki Yönetmeliği