Atık Yönetimi kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu

Torba yasada çeşitli konularda düzenlemeler yer alıyor.

14 Kasım 2018

”Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklifte plastik poşetlerin ve plastik ambalajların kullanımının azaltılması amacıyla kaynakların verimli kullanılmasını, hava kirliliğin önlenmesini, atıkların kaynağında ayrı olarak toplanması, etkin toplama sistemi kurulması ve atıkların geri dönüşümünün sağlanması için oluşturulan sıfır atık yönetim sisteminin etkin şekilde uygulanmasına yönelik idari para cezaları ve teşvik sistemi ile su alanlarının da Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanların olarak belirlenebilmesine yönelik düzenleme önerileri yer alıyor.

Düzenlemede 1 Ocak 2019 tarihinde satış noktalarında plastik poşetlerin ücretli olarak sağlanması uygulanmasında taban ücretin 0,25 TL’den başlatılması da öneriliyor.

Kanun teklifine buradan ulaşabilirsiniz.