Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı görüşe açıldı

Görüş iletmek için son tarih 7 Ekim 2019

5 Eylül 2019

Çevre ve Şehircilik Bakanlığın tarafından hazırlanan “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı” kamuoyu görüş ve önerilerine açıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre taslak çalışma 7 Ekim 2019 tarihine kadar görüşe açık olacak.

Bakanlığın açıklamasında yönetmelik ile atık yağlardan baz yağ üretimine ilişkin olarak katma değeri yüksek ürünlerin elde edilmesi, az atıklı, yüksek verimli tesislerin kurulması, toplama oranlarının arttırılması, güncel mevzuata uyum sağlanması ve uygulamada yaşanan sorunların giderilerek ülkemizde atık yağların yönetiminin daha etkin hale getirilmesi amaçlandığı bildirildi.

Ayrıntılı bilgi için; https://cygm.csb.gov.tr/