Atık Toplayıcıları Genelgesi yayımlandı

Genelge ile geri dönüşüm emekçilerine mesleki statü sağlanacak

27 Haziran 2022

Kamuoyunda “kâğıt toplayıcıları” olarak bilinen geri dönüşüm emekçilerine mesleki statü sağlayan Genelge Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum imzası ile 22 Haziran 2022 tarihinde yayımlandı.[1]

“Atık Toplayıcıları” başlıklı Genelge ile geri dönüşüm emekçileri “sıfır atık bilgi sistemi” ile kayıt altına alınacak ve topladıkları atıklar ile ilgili veriler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının çevrimiçi sistemlerine düzenli olarak kayıt edilecek.

Genelgeye göre atık toplayıcılığı faaliyetinde bulunan 18 yaş ve üzeri kişiler, faaliyet gösterdikleri ilçenin belediyesine T.C. kimlik numarası ve iletişim bilgileriyle başvurması ile kayıt süreçlerini başlatabilecekler.

Belediyeler aldıkları başvurularını il / ilçe emniyet müdürlükleri ve jandarma komutanlıklarına bildirecekler, emniyet ve jandarma da uygun bulunan başvuruları belediyelere bildirecekler.

Bu sürecin ardından atık toplayıcıları Sıfır Atık Bilgi Sistemi’ne kaydedilecek ve “Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı Kartı” elde ederek, faaliyetlerine yasal çerçeve içinde devam edebilecekler.

Atık toplayıcıları topladıkları kâğıt, plastik ve metal gibi atıkları, türlerine göre ayrı ayrı toplamalarının ardından belediyelerin atık getirme merkezi ve geri kazanılabilir atık aktarma merkezlerine ya da belediye sınırları içerisinde bulunan çevre lisanslı atık işleme tesislerine teslim edecekler. Atıklar burada tartılacak ve piyasa koşulları dikkate alınarak ödeme yapılacak.

Toplanan atıklara ilişkin veriler ise belediyeler ya da toplayıcının atıkları teslim ettiği lisanslı işletmeler tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının çevrimiçi sistemlerine düzenli olarak girilecek.

Belediyelerin de Genelgenin yayımlanmasını takip edilen ilk belediye meclisi toplantısında konuyu gündemlerine alarak karara bağlamaları ve hizmet alanı sınırları içerisinde faaliyet gösteren atık toplayıcılarının çalışma usul ve esaslarını belirlemelerini

Belediyeler, atık toplayıcılarının Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı Kartı taşımalarını; belirleyecekleri standartlardaki eldiven, iş kıyafetleri ve atık toplama araçlarıyla çalışmalarını, yine belirledikleri saat aralıklarında ve mevcut sıfır atık sistemine zarar vermeyecek şekilde çalışmalarını sağlayacak. Belediyelerin belirlediği esasların dışında faaliyet gösterenlerin izinleri iptal edilecek.

Atıkların izin verilmeyen kişiler tarafından toplanması, taşınması ya da depolanması durumunda belediyeler, zabıta birimleriyle müdahalede bulunacak. Gerektiğinde il / ilçe emniyet müdürlükleri ile il / ilçe jandarma komutanlıklarından destek talep edebilecek.


[1] 2022/6 sayılı “Atık Toplayıcıları Genelgesi”