Atık İthalatı Uygulama Genelgesi yayınlandı

Genelge 1 Ocak 2020’de devreye girecek

30 Aralık 2019

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 27 Aralık 2019 tarih ve 30991 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2020/3) kapsamında 2019/18 sayılı Atık İthalatı Genelgesi yayınlandı.

Genelge 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Genelgeye ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.