Atık ithalatı işlemleri için duyuru yayımlandı

Dört tebliğ kapsamındaki yapılacak işlemler için gerekli bilgiler yayımlandı

8 Ocak 2024

Resmî Gazete’nin 31 Aralık 2023 tarihli 4’üncü mükerrer sayısında yayımlanan dört ayrı tebliğ kapsamında yapılacak denetim işlemlerine yönelik uygulama genelgesi ile ihracat işlemlerinde sunulması gereken belgeler listeleri yayımlandı.[1] [2] [3] [4] 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü 31 Aralık 2023 tarihinde yayımlanan duyurulara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

 

 


[1] Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/3)

[2] Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/7)

[3] Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/23)

[4] Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/15)