Atık dönüşümünde toplumsal bilinç zayıf

ÇEVKO çalışmasına göre Türkiye’de geri dönüşüm duyarlılığı zayıf

2 Mart 2017

Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) Türkiye’de ambalaj atıklarının geri dönüşümü konusunda tüketici tutum ve davranışlarına yönelik gerçekleştirdiği anket çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

Vakfın açıklamasına göre bağımsız bir araştırma kuruluşu tarafından “İstanbul ve Türkiye Halk Geneli Tüketici Nezdinde Yapılan Ambalaj Atıklarının Geri Dönüşümü Algı Araştırması” başlıklı çalışma için  İstanbul’un 11 ilçesinde yaşayan 503 kişi ile yüzyüze, Türkiye’nin genelinde ise 1.133 kişi ile dijital ortamda görüşmeler yapıldı.

Bu görüşmelerde anket katılımcılarına doğaya karşı duyarlılıkları ve bu duyarlılıklarını tüketim alışkanlıklarına nasıl yansıttıkları, ambalaj atıklarını ayrı biriktirip biriktirmedikleri, bağlı bulundukları ilçe belediyesi tarafından ambalaj atıklarının ayrı toplanıp toplanmadığı konusundaki bilgi yeterlilikleri soruldu.

ÇEVKO tarafından yaptırılan çalışmada elde edilen sonuçlara göre İstanbul’da yaşayan tüketicilerin yüzde 23’ü “ Doğaya duyarlı markaların ürünlerini satın alırım”  derken, bu markaların ürünlerini fiyat farkı olsa dahi tercih ederim diyenlerin oranı yüzde 15’e geriliyor.

İstanbulluların yüzde 32’si “Ambalaj atıklarını çöpten ayrı biriktiririm, geri dönüşüm kutularına atarım” derken, yüzde 51’i ise cam ambalaj
atıklarını da diğer ambalaj atıkları ile birlikte topladığını söyledi.

Yaşadıkları bölgede ambalaj atıklarının ilçe belediyesi tarafından ayrı şekilde toplandığını söyleyenlerin oranı yüzde 47, toplanmadığını söyleyenlerin oranı yüzde 13 ve bilgisi olmadığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 40 oldu.

Dijital ortamda yapılan görüşmelerde ise “ Doğaya duyarlı markaların ürünlerini satın alırım” diyenlerin oranı yüzde 62, “Doğaya duyarlı markaların ürünlerini fiyat farkı olsa dahi tercih ederim” diyenlerin oranı ise yüzde 44 oldu.

Bu gruptaki kişilerde  ambalaj atıklarını ayrı toplama oranı yüzde 70 olurken atıklarını ayrı toplayanların ise yüzde 57 oldu.

Araştırmayı değerlendiren ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer; anket çalışmasının her üç kişiden sadece birinin ambalaj atıklarını ayrı topladığını ortaya koyduğunu ve bu konuda toplumsal bilincin daha fazla artması gerektiğini ifade ettiğini kaydetti.