Atayurt İnşaat’ın panel fabrikası yatırımına sağlanacak desteğin ayrıntıları belli oldu

1.6 milyar TL’lik yatırım ”Süper Teşvik” sisteminden yararlanacak

6 Haziran 2018

1.6 milyar TL’lik yatırım ”Süper Teşvik” sisteminden yararlanacak

Nisan ayında tanıtılan ve kamuoyunda ”Süper Teşvik” olarak bilinen Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında sağlanacak devlet desteklerinin ayrıntıları belirmeye başlıyor.

Resmi Gazete’nin 5 Haziran 2018 Tarihli ve 30442 Sayılı, Mükerrer Sayısında yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Atayurt İnşaat A.Ş. tarafından Malatya’da yapılması planlanan güneş paneli fabrikası için sağlanacak destekler açıklandı.

İlana göre yıllık 500 MW panel üretim kapasitesine sahip olacak yatırımın öngörülen yatırım tutarı 1.607.835.360 TL olacak. Projede 20’si nitelikli olmak üzere 1.590 kişilik istihdam sağlanması planlanıyor.

Silisyum ingot üretiminden başlamak üzere wafer, hücre ve fotovoltaik güneş paneli üretilecek olan fabrika yatırımının başlangıç tarihinin 11 Aralık 2017 olduğunun bildirildiği ilana göre yatırımın bu tarihten itibaren 6 yıl içinde bitirilmesi gerekiyor. Bitirilemediği takdirde Ekonomi bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar uzatma sağlanabilecek.

Yatırıma sağlanacak devlet yardımları ise şu şekilde sıralandı;

KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, KDV iadesi, kurumlar vergisi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, gelir vergisi stopaj desteği, nitelikli personel desteği, 300 milyon TL’yi aşmadığın tajdirde kredi kullanımında faiz ve/veya kar payı desteği, 10 yıla kadar 260 milyon TL’yi aşmadığı takdirde enerji tüketim harcama desteği.

Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında 19 firmanın, yatırım tutarı yaklaşık 135 milyar TL olan 23 projesine devlet yardımı sağlanması planlanıyor.

Projeler sayesinde 35 bin kişiye doğrudan istihdam yaratılması ve cari açığın 19 milyar dolar azaltılması öngörülüyor.

Güneş enerjisi alanında Atayurt İnşaat A.Ş.’nin dışında EkoRE şirketi de güneş paneli fabrikası yatırımı için destek almaya hak kazanmıştı.