Araçlara emisyon vergisi geliyor

Motorlu taşıtların yol açtıkları zararlı gaz salımları vergilendirmede ölçüt olarak kullanılacak

14 Mart 2013

Motorlu araçların vergilendirilmesinde, bu araçların neden olduğu zararlı gaz salımlarının da değerlendirmeye alınacağı bildirildi.

Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar henüz tamamlanmamış iken, yasanın yürürlüğe girdikten sonra üretilen veya ithal edilen araçlar için kapsayıcı olacak. Bakanlık kaynaklarına dayandırılan haberlerde düzenleme için AB üyeleri başta olmak üzere başka ülkelerin bu alandaki çalışmaları taranırken, Alman ve İngiliz sistemlerinin örnek alındığı bildiriliyor. Halihazırda yürürlükte olan düzenlemeler ile Maliye Bakanlığı motorlu araçları yalnızca yaş, ağırlık, motor silindir hacmi gibi ölçütlere göre vergilendiriyor.

Bununla birlikte düzenleme ile motorlu araçlardan kaynaklı emisyon sorununu çözmekte ne kadar başarı kazanılabileceği konusunda ise soru işaretleri bulunuyor.

Türkiye Otomotiv  Distribütörleri Derneği tarafından 2012 yılında yayınlanan ”Otomotiv Ticaretinde Yol Haritası 2012” başlıklı çalışmaya göre Türkiye’de trafikteki araçların yarıya yakını 12 yaş üzeri ve araçlardan oluşmakta. Çalışmaya göre eski teknolojilere sahip yaşlı araçların yol açtığı zararlı gaz emisyonları, yeni araçlara çok daha ciddi bir boyutta iken, bu araçların trafikten çekilmesini sağlayamayacak önlemler ise başarının çok sınırlı kalmasına neden olabilecek.

Rapordaki verilere göre  Avrupa ülkelerinde trafiğe kayıtlı otomobillerin yaş ortalaması ise Türkiye’ye göre oldukça düşük. Almanya’da otomobillerin yaş ortalaması 8.1, Belçika’da 8, Avusturya’da 7.7, İngiltere’de 7.1, İrlanda’da 6.3. Yalnızca Yunanistan, Portekiz, Slovakya, Finlandiya gibi bazı Avrupa ülkelerinde bu rakam 10’un üzerine çıkıyor.