Ar-Ge destekleri için sayı sınırı kaldırıldı

Elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketlerinin desteklenebilecek projelerinde sayı sınırı kalktı

15 Nisan 2021

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketlerinin araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesinde sayı sınırının kaldırıldığını duyurdu.

18 Haziran 2020 tarihli Komisyon Kararı ile destek için 3 proje sınırı getirilmişti.

Kurum tarafından yayınlanan kararın metni şu şekilde;

4/4/2020 tarihli ve 31089 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 26/3/2020 tarihli ve 9268 sayılı Kurul Kararı’nın (Elektrik ve Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Usul ve Esaslar) ‘Komisyon’ başlıklı 7 nci maddesinin birinci fıkrası;

“Ar-Ge proje başvurularının alınması, incelenmesi, onaylanması ve onaylanmış projelerin uygulama süreci ile Ar-Ge bütçelerinin kullanımına yönelik izleme faaliyeti Komisyon marifetiyle gerçekleştirilir.”

hükmünü, ‘Ar-Ge proje başvuru süreci’ başlıklı 8 inci maddesinin beşinci fıkrası;

“Komisyon tarafından belirli dönemler itibariyle, bu Usul ve Esaslar kapsamında ArGe çalışmalarına esas öncelikli konu başlıkları ve/veya başvuru yapılabilecek proje sayısı sınırı belirlenerek proje başvuru döneminden en geç 3 (üç) ay öncesinde Kurum internet sitesi ve kurulması halinde 14 üncü madde çerçevesindeki elektronik platformda ilan edilebilir. Komisyon tarafından yapılacak proje başvuru değerlendirmelerinde, ilan edilen konu başlıklarına ilişkin başvurulara öncelik verilir.”

hükmünü haizdir. Söz konusu hükümler çerçevesinde dağıtım şirketlerinin proje yürütücüsü olarak başvurabilecekleri proje sayısı sınırının en fazla 3 (üç) adet olarak belirlenmesine ilişkin alınan 01/20/35/-25322 sayılı ve 18/06/2020 tarihli Komisyon Kararı hükmünün kaldırılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 


[1] Elektrik ve Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Kapsamında Bir Ar-Ge Proje Dönemine İlişkin Başvurulabilecek Proje Sayısı Sınırı Hakkındaki Komisyon Kararının İptali Hk. Komisyon Kararı