AP ilke kararı ile Türkiye’ye Paris Anlaşması çağrısı yapacak

Avrupa Parlamentosu’nun bu yılki ilke kararı 18 Mayıs’ta görüşülecek

8 Mayıs 2021

Avrupa Parlamentosu’nun 2019-2020 yılı Türkiye İlerleme Raporu’na ilişkin ilke kararı yayınlandı.[1]

Avrupa Parlamentosu’nun 18 Mayıs 2021 günü düzenlenecek oturumunda görüşülecek kararda Türkiye’nin çevre ve iklim eylemine ilişkin AB direktifleri ve müktesabatına uyumunda ilerlemeyi sürdürme ile iklim değişikliğine ilişkin Paris Anlaşması’nı onaylama çağrısı yapıldı.

Bununla birlikte raporda Türkiye’deki çevre hakları savunucularının çalışmalarının takdir edildiği, İstanbul’un üçüncü ve en büyük havalimanı ile üçüncü Boğaz köprüsü dahil olmak üzere geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilen büyük kamu altyapı projelerinin çevresel etkilerine karşı uyarıldığı ifadeleri de yer aldı.

Kanal İstanbul projesinin neden olabileceği potansiyel ekolojik yıkımdan özellikle endişe duyulduğunun altı çizilen raporda şiddetli deprem gerçekleşmesine yakın bir bölgede inşa edilecek Akkuyu Nükleer Santrali planlarının da durdurulması istendi.

Raporda ayrıca Türkiye’nin ülkelerin büyük projeler hakkında birbirlerini bilgilendirme ve istişare etme taahhüdünde bulunan Sınıraşan Bağlamda Çevresel Etki Değerlendirmesine İlişkin Sözleşme (Espoo Sözleşmesi) üyeleri arasına katılması ve proje hakkında komşu ülkeleri bilgilendirmesi ve danışmanlık alması gerektiği de savunuldu.

 


[1] REPORT on the 2019-2020 Commission Reports on Turkey (2019/2176(INI))