Ankara’da Türkiye’nin Rüzgar Potansiyeli Tartışıldı

Türkiye ve Avrupa Rüzgar Enerjisi Birlikleri Ankara’da ortak bir çalıştay düzenledi

11 Şubat 2010

Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği (EWEA) ve Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından 9 Şubat 2010 tarihinde Ankara’da bir çalıştay düzenlendi. Aralarında hükümet yetkilileri, rüzgar enerjisi sektörü ve ulusal enerji şirketlerinin temsilcilerinin bulunduğu 300’den fazla katılımcı Türkiye’nin artan enerji talebinin karşılanmasında sahip olduğu yüksek rüzgar enerjisi potansiyelinden yararlanması konusunu tartışma imkanı buldu.

EWEA’nın internet sitesinde etkinlik ile ilgili yapılan açıklamada Türkiye’nin 2007 yılı başında 50 megavat olan kurulu rüzgar enerjisi gücünün aynı yıl üç kat artış göstererek 150 megavata ulaştığının, 2008’de de benzer şekilde büyüme gösteren sektörün yılı 433 megavat kurulu güç ie kapattığının ve 2009’da da büyümesi hız kesmeyen sektörün 801 megavatlık kurulu güce ulaştığı belirtildi. Açıklamada ayrıca Türk hükümetinin 2023 için belirlediği yenilenebilir enerjide %30 ve 20,000 megavat kurulu rüzgar enerjisi gücüne de atıf yapılarak Türkiye’nin mevcut elektrik tüketiminin iki katını rüzgardan karşılayabilecek potansiyele sahip olduğunun altı çizildi.

Çalıştay’da bir konuşma yapan TÜREB Başkanı Murat Durak rüzgar enerjisinin Türkiye için bir fırsat olduğunu belirterek rüzgar enerjisi yatırımcıları ve geliştiricileri içinde fırsatlar sunan bir pazar olduğuna değindi. Durak sözlerinin devamında bu potansiyelden yararlanmak için  rüzgar enerjisi yatırımlarındaki izin sürecinin daha etkin hale getirilmesi ve kamunun 15 yıllık süre içinde yatırım yapmayı düşünenler için dengeli ve açık bir yasal çerçeve sunması gerektiğini belirterek bu koşulların sağlandığı takdirde Türkiye’nin enerji güvenliği, istihdam ve ekonomik büyüme adına çok önemli faydalar sağlayacağının ifade etti.

EWEA Başkanı Christian Kjaer ise enerji talebinin ortalama yılda yüzde 8 oranında arttığı Türkiye’de 20.000 MV’lık hedefin Türkiye’nin 2023’deki enerji talebinin beşte birinin tek başına rüzgar enerjisinden karşılayabileceği anlamına geldiğini belirtirken Türkiye’nin gelecekte rüzgar enerjisinde lider ülkelerden biri olabileceği fakat çok daha fazla yatırımın ve üretimin ülkeye çekilebilmesi için çok sayıda idari engelin kaldırılmasının gerektiğini sözlerine ekledi.