Ankara’da elektrikli araç şarj yeri zorunlu olacak

Zorunluluk 20 ve üstü otopark zorunluluğu bulunan binaları kapsıyor

4 Mart 2022

Ankara’da konut amaçlı inşa edilecek yeni binalar için elektrikli araç şarj yeri zorunluluğu getirildi.

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan düzenleme ile 20 ve üzeri sayıda otopark bulunması zorunlu olan yeni binaların yapı ruhsatı alabilmeleri için otopark alanında en az bir adet elektrikli araç şarj ünitesi bulunması gerekecek.[1]

Daha yüksek sayıda otopark zorunluluğu olan binalarda ise park yerlerinin asgari olarak %5’inde elektrikli araç şarj ünitesi olması gerekecek.

İlgili yönetmeliğin 53 üncü maddesine eklenen hüküm şu şekilde oldu;

(4) Zorunlu otopark adedi 20 ve üzeri olan yeni yapılacak yapılara ilişkin yapı ruhsatı başvurularında zorunlu otopark alanlarının 1 adetten az olmamak üzere en az % 5’inin, ilgili standartlara göre şarj ünitesi dâhil elektrikli araçlara uygun olarak düzenlenmesi şartı aranır. Hesabın tam sayı çıkmaması halinde bir üst tam sayıya göre değerlendirme yapılır.

Konut amaçlı binalara otopark zorunluluğu gelmişti

Geçtiğimiz yıl yayımlanan Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile de konut amaçlı binalarda yer alan dairelerin büyüklüklerine göre otopark alanı bulunması zorunluluğu getirilmişti.[2]

Düzenlemeye göre yeni konut binalarında bulunan 80 m2 altındaki her 3 bir daire için 1 adet, 80-120 m2 arasındaki her 2 daire için 1 adet, 120-180 m2 arasındaki her daire için 1 adet ve 180 m2 üzeri her daire için 2 adet park yeri olması gerekiyor.

Bununla birlikte aynı düzenleme ile yeni yapılacak bölge ve genel otoparklar ile alış veriş merkezlerinin otoparkları için de asgari %10 oranında elektrikli araçlara uyumlu park yeri bulunma şartı getirilmişti.


[1] Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

[2] Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik