Ankara Yenilenebilir Teknolojilerine Liderlik Yapabilir

Ankara Sanayi Odası tarafından ”Ankara’da Yenilenebilir Enerji Konusunda Kümelenme Analizi” başlıklı bir çalışma hazırlandı.

1 Ağustos 2011

Ankara Sanayi Odası tarafından Ankara Kalkınma Ajansı ve T.C. Başbakanlık Devlet Planma Teşkilatı’nın desteği ile Ankara ilinde güneş, rüzgar, jeotermal enerji potansiyelinin belirlenmesi, sektörde çalışabilecek firmaların tespit edilmesi ve  yenilenebilir enerji sektöründe kümelenme altyapısının oluşturulması amacı ile ”Ankara’da Yenilenebilir Enerji Konusunda Kümelenme Analizi” başlıklı bir çalışma hazırlanarak yayınlandı.

Çalışmanın tanıtımı ile ilgili yapılan toplantının açılışında konuşan Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir sanayileşmenin karbondioksit emisyonunu ve çevre kirliliğini beraberinde getirdiğini belirterek, enerji bağımlılığının ve buna bağlı olarak çevresel sorunların dünyayı yaşanmaz hale getirmeye başladığını söyledi.

Özdebir bu olumsuz durum ile ilgili olarak tedbirler alınması gerektiğini ve enerji üretiminin çevreyle uyumlu sürdürülebilir hale getirilmesini bu anlamda yenilenebilir enerjiye önem verilmesi gerektiğini söyledi.

Çalışmaya göre Ankara yenilenebilir enerji kaynakları aracılığı ile elektrik üretiminde zengin imkanlara sahip olmamak ile birlikte yenilenebilir enerji üretiminin teknoloji alanında öncülük yapabilmesine olanak sağlayacak bilim adamı, teknoloji ve sanayi altyapısına sahip.