Anadolu Grubu Gürcistan’daki HES yatırımını devreye aldı

Santralde üretilen elektriğin büyük kısmı Türkiye’ye iletilecek

12 Ekim 2014

Anadolu Grubu yatırımı ile Gürcistan’da gerçekleştirilen Paravani Hidroelektrik Santrali projesi devreye alındı.

Anadolu Grubu’nun Gürcistan’daki şirketi Georgia Urban Energy Ltd tarafından sunulan bilgilere göre 87 MW kurulu güce sahip olan proje ile yıllık 450,746 GWh elektrik üretimi sağlanması hedefleniyor. Santralde üretilen elektrik ise Aralık, Ocak ve Şubat aylarında Gürcistan şebekesine verilecek iken, kalan diğer 9 ayda ise Türkiye’ye iletilecek.

Anadolu Grubu toplam yatırım maliyeti 156,5 milyon dolar olan proje için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) 52 milyon dolar, Uluslararası Finans Kurumu’ndan (IFC) 40,5 milyon dolar ve ticari bankalardan 23 milyon dolarlık finansman sağlamıştı.

Gürcistan 2030’da yıllık 50 milyar kWh’lik elektrik ithalatı hedefliyor

Gürcistan 2006 yılı elektrik tüketimini yüzde 72 oranında hidroelektrik santrallerden sağlarken bu oranı 2010 yılında yüzde 90’a çıkarmıştı. Ülke yönetimi ülkenin özellikle hidroelektrik alanındaki potansiyelinden yararlanarak 2030 yılında komşularına ve Avrupa ülkelerine yıllık  50 milyar kWh elektrik satışı gerçekleştirebilmeyi hedefliyor.

Paravani HES projesi ile ilgili dosyalarda yalnızca projenin bulunduğu bölgede 26.000 civarında nehir bulunduğu, bunun 300’ünün enerji yatırımlarına uygun olduğu ve bu nehirlerin 15 GW’lık kurulu güç ile 50 milyar kWh’lik elektrik üretimi potansiyeli taşıdığı bildiriliyor.

Borçka-Ahıska iletim hattı 2013’te devreye girmişti

Türkiye ve Gürcistan hükümetleri tarafından 2012 yılında imzalanan anlaşma ile inşası devam eden Borçka-Ahıska Sınır Ötesi İletim Hattı ile Gürcistan’da üretilen elektriğin Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınmasına da imkan sağlamıştı.

Gürcistan ile Türkiye arasında geliştirilen Karadeniz İletim Ağı projesi kapsamında inşa edilen hat Siemens tarafından gerçekleştirilerek geçen yılın aralık ayında tam kapasite ile devreye alınmıştı.

Halihazırda Gürcistan’da Anadolu Grubu dışında, Çalık, Ağaoğlu, Sanko, Ataç, Energo gibi Türk şirketleri çeşitli enerji yatırımlarına devam ediyorlar.