Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Hedefler Sıfır Atık Yönetmeliği’nin genel ilkeleriyle uyumlu olacak şekilde ülke hedefi olarak düzenlendi.

16 Mart 2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) 13 Mart 2020 tarihli Resmî Gazete’de Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlandı.

31 Aralık 2019 tarihli 4. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılan değişiklik ile 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Geri Kazanım Katılım Payı ödemekle yükümlü kılınan ambalajlı ürün piyasaya
sürenler için 2020 yılı sonrasına ait ambalaj atığı geri dönüşüm/geri kazanım hedeflerini sağlama yükümlülüğü kaldırıldı ve bu hedefler Sıfır Atık Yönetmeliği’nin genel ilkeleriyle uyumlu olacak şekilde ülke hedefi olarak düzenlendi.

Bununla birlikte 1 Ocak 2020 tarihinden önce piyasaya sürülmüş ambalajlar için geri dönüşüm hedefi yükümlülüğü devam edecek.

2019 yılında piyasaya sürülen ambalajlara ait geri dönüşüm yükümlülükleri kapsamında 2020 yılı geri dönüşüm hedefleri cam malzemeler için %60, plastik için %55, metal için %55, kâğıt/karton için %60, ahşap için %15 oranlarında uygulanması ve 31.03.2021 tarihine kadar belgelendirme işlemlerinin tamamlanması gerekiyor.