Almanya’da rüzgâr ve güneşin payı yüzde 32,5 oldu

Ülkenin elektrik üretiminin %44,6’sı yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı

15 Aralık 2020

Almanya’nın elektrik üretimi içindeki yenilenebilir enerji payının 2020 yılında hem oransal, hem de miktar olarak şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaşacağı hesaplandı.[1]

Alman Federal Enerji ve Su Yönetimi Birliği (BDEW) ile Baden-Württemberg Güneş Enerjisi ve Hidrojen Araştırma Merkezi tarafından yapılan ortak çalışmanın sonuçlarına göre[2] ülkedeki toplam elektrik üretimi ise bir yıl önceye göre gerileyecek.

Çalışmanın öngörüsüne göre Almanya’nın toplam elektrik üretimi bir yıl önceye göre yüzde 6,5 oranında gerileme ile 564,5 milyar kilovat-saat (kWh) olarak gerçekleşecek.

Bu üretim içindeki yenilenebilir enerji payı 2019’a göre yüzde 4,2 oranında artış ile 251,7 milyar kilovat-saat (kWh) olarak gerçekleşecek ve bu kaynakların toplam üretimdeki payı yüzde 44,6 olacak.

Rüzgar ve güneş payı yüzde 32,5 oldu

Karasal rüzgâr enerjisi kaynaklı üretimi yüzde 4,2 oranında artış ile 105,3 milyar kWhi, kıyı ötesi rüzgâr enerjisi kaynaklı üretim ise yüzde 11,2 oranında artış ile 27,5 milyar kWh olarak gerçekleşecek.

Güneş enerjisi yüzde 11,8 ile üretimin en fazla arttığı yenilenebilir enerji kaynağı olacak ve Almanya elektrik üretiminin 50,4 milyar kWh’lik bölümü güneşten sağlanmış olacak.

Biyokütle kaynaklı üretim yüzde 1,1 azalış ile 44,1 milyar kWh, hidroelektrik santralleri tarafından üretilen elektrik ise yüzde 8,5 azalış ile 18,5 milyar kWh olacak.

Bu üretim rakamları sonrası ülkenin 2020 yılı elektrik üretiminde karasal rüzgâr enerjisinin payı yüzde 18,7, kıyı ötesi rüzgâr enerjisinin yüzde 4,9, güneş enerjisinin yüzde 8,9, biyokütlenin yüzde 7,8 ve hidroelektrik santrallerinin yüzde 3,3 olacak.

“İklim hedefleri için artış hızı yetersiz”

Bununla birlikte açıklamada değerlendirmesi yer alan BDEW Yönetim Kurulu Başkanı Kerstin Andreae yenilenebilir enerjilerin payının yükselmesine karşın, koronavirüs salgını nedeni ile düşen elektrik üretiminin artıştaki yetersizliği gizlediğini savundu.

Andreae açıklamasında 11 Aralık 2020 tarihli zirvede Avrupalı liderlerin 2030 yılı sera gazı emisyonu seviyesinin 1990 yılının %65 altına düşme hedefi belirlediğine dikkat çekerken, ülkenin 2030 yılı iklim hedeflerine yenilenebilir enerjide mevcut büyüme hızıyla ulaşamayacağı uyarısında bulundu.

Almanya Federal Yönetiminin çok daha hırslı bir Yenilenebilir Enerji Yasası uygulamasını devreye alması gerektiğinin de altını çizen Kerstin Andreae aynı zamanda mevcut rüzgâr enerjisi santralleri için yeniden güçlendirme projelerinin yaygınlaştırılmasının önemine ve daha modern, daha verimli ve güçlü sistemler ile donatılmasına da vurgu yaptı.

 


[1] Aktuelle Berechnungen von ZSW und BDEW

[2] Daten Stromerzeugung und -verbrauch in Deutschland