Almanya en kapsamlı iklim planını hazırladı

Alman hükümeti riske giren 2020 hedeflerine ulaşmak için çok kapsamlı bir planı uygulamaya sokacak

8 Aralık 2014

İklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en iddialı ülkelerinden olan Almanya, sera gazı emisyonlarını azaltma hedefleri doğrultusunda yeni bir plan açıkladı.

Almanya Çevre Bakanı Barbara Hendricks ile Enerji ve Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel katılımı ile çarşamba günü Berlin’de kamuoyuna duyurulan ”2020 İklim Eylem Planı”  ülkenin sera gazı emisyonlarının 2020 yılına kadar her yıl 62 ila 78 milyon ton arasında azaltılmasını hedefleyen adımları içeriyor. İki bakanın toplantısında duyurulan diğer bir belge ise ülkenin enerji dönüşümü (Energiewende) alanında kat ettiği yolu içeren ”Geleceğin Enerjisi” raporu oldu.

Toplantıda konuşan Almanya Çevre Bakanı Hendricks planın bir Alman hükümeti tarafından şimdiye kadar açıklanmış en kapsamlı çalışma olduğunun altını çizerken, belirledikleri adımların atılmadığı takdirde Almanya’nın 2020 yılı sera gazı salım hedefine ulaşamayacağını söyledi.

Almanya sera gazı salımlarını 2020 yılında, 1990 seviyesinin yüzde 40 altına çekmeyi hedeflerken, 2013 yılında bu hedefe yalnızca yüzde 23.8 oranında ulaşabilmişti. Uzmanlar mevcut politikalar ile Almanya’nın bu hedefini ancak yüzde 33-35 aralığında gerçekleştirebileceğini öngörüyordu.

Yeni açıklanan planın en önemli ayaklarından birini yine geçen hafta açıklanan Ulusal Enerji Verimliliği Planı oluşturuyor.

Alman hükümeti özellikle binalardaki enerji verimliliği uygulamaları sayesinde karbondioksit salımlarının her yıl 25-30 milyon ton arasında azaltılabileceğini öngörüyor.

Plan ülkedeki kömür santrallerine ise karbondioksit salımlarını yıllık 22 milyon ton azaltmaları yükümlülüğü getiriyor.

Planda yer alan elektrikli araçların yaygınlaştırılması ve bisiklet kullanımının teşvik edilmesine yönelik uygulamaların ise Almanya’nın ulaşım sektöründen kaynaklı yıllık 10 milyon tonluk karbondioksit salımının önüne geçilmesini sağlayabileceği belirtiliyor. Çalışmada tarım sektöründen kaynaklı salımların 3,5 milyon, atık sektöründen ise 3 milyon ton azaltılmasını hedefleyen önlemler de bulunuyor.

Sera gazı salımlarını 2050 yılında 1990 seviyesi olan 1,25 milyar tonun yüzde 80 altına çekmeyi hedefleyen Almanya’nın önündeki en büyük engel ise kömürün ülkenin elektrik üretimindeki payı oluşturmakta.

2011 yılındaki Fukuşima felaketinin ardından nükleer enerjiden çıkma kararı alan Almanya’nın karbondioksit salımları geçen yıl kmür tüketimindeki artışa bağlı olarak bir önceki yıla göre yüzde 1,5 oranında yükselerek 760 milyon ton olarak gerçekleşmişti. Kömürün ülkenin toplam elektrik üretimindeki payı ise yüzde 45 olarak gerçekleşmişti.