Alman Kıyılarına 2500 Rüzgar Türbini Kuracak Proje Onaylandı!

Almanya’nın rüzgar enerji arzını ikiye katlayacak proje riskler ve engeller içeriyor.

26 Ekim 2009

Alman kabinesinden geçen ay geçen bir plan gerçekleştiği zaman Alman kıyılarının 2500 rüzgar türbininden oluşan 40 rüzgar tarlası ile dolmasını bu sayede 30.000 kişilik istihdam alanı yaratılırken 8 milyon evin günlük enerji ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynaklı olarak karşılanması sağlanmış olacak.

Alman Ulaştırma Bakanlığı’nın verilerine göre proje ile Almanya’nın Kuzey Denizi kıyılarına 30, Baltık Denizi kıyılarına ise 10 rüzgar tarlasının kurulması öngörülüyor. Kurulacak rüzgar tarlaların kıyılara uzaklığı ise 12 ila 200 kilometre arasında olacak. Bu proje ile 2030 yılına kadar 12 gigavatlık enerji elde edilmesi planlanırken yine Ulaştırma Bakanlığı’nın verilerine göre rüzgarların kuvvetli olduğu zamanlarda bu proje ile orta ölçekli 12 nükleer reaktörün ürettiğine eş düzeyde enerji üretmek mümkün olacak. Bu sayede Almanya’nın enerji arzındaki payının %6 olduğu rüzgar’dan elde edilen miktar 2020 yılında iki katına çıkarak düzeyine ulaşırken 2030 için öngürülen enerji arzının %30’unun yenilenebilir enerji kaynaklı sağlanması hedefine ulaşılmasına katkı sağlayacak.

Güçlükler ve endişeler

Projenin büyük ve iddialı olmasına rağmen madolyonun diğer tarafında sorunlar ve endişeler de bulunmakta. 2000’li yılların başından beri gündemde olan bu projede Gerhard Schröder’in Şansölyeliğinde 2002-2005 arası görevde olan hükümet döneminde bu alanda nerdeyse hiçbir gelişme olmadığı, Angela Merkel yönetiminde 2005’ten beri görevde olan hükümetçede bu projenin çok yavaştan alındığı ve projenin karşı karşıya olduğu güçlükler ve sorunlara gerekli özenin gösterilmediği eleştirileri yapılmakta.

Bu konuda açıklama yapan Alman Rüzgar Enerjisi Derneği Başkanı Hermann Albers projenin önünde çok ciddi sorunlar olduğunu belirtiyor. Albers’a göre planda öngörülen bazı tarlaların kıyıdan çok uzak bölgelerde yapılamak istemesinin ciddi güçlükler ve maliyet sorunlarını beraberinde getirecektir. Ona göre dalga boylarının 40 metreye kadar çıktığı bu bölgelerde inşa ve bakım süreçlerinin ciddi bir sorun olacağı bu nedenle bu bölgelere inşa edilecek rüzgar tarlaları rahatlıkla 500 milyon ile 1 milyar avro arasında maliyet gerektirebilecek.

Bunun yanında projelerin finanse edilmesi alanında da ciddi sorunlar var. Kıyıdan ciddi uzaklıklarda olan bölgelerdeki rüzgar tarlalarına iletim hatlarını çekmekle sorumlu enerji şirketleri çalışmalara başlamadan önce projeler için kullanılacak kredilerin kredi kuruluşları tarafından onaylanmış olduğunu, kredi kuruluşları ise enerji firmalarının iletim kablolarını çekeceklerini onaylamış olduğunu görmek istiyorlar. Bu durum kredi kuruluşları ile enerji firmaları arasında kalan yatırımcı şirketlerin sıkıntı yaşamasına neden oluyor.

Bu engel ve sıkıntılarına rağmen 40 olarak öngörülen rüzgar tarlası projelerinden 25’i üç Alman enerji devi tarafından alınmış ve onaylanmış durumda. Fakat bu durumda özellikle Alman Çevre Bakanlığı yetkilileri tarafından endişe ile takip edilmekte. Yetkililere göre doğaları gereği ciddi yatırım gerektiren ve risk içeren bu projeleri E.on,Vatenfall ve General Electric Almanya gibi enerji devlerinin alması ve bu şirketlerin aynı zamanda nükleer enerji santralleri ve kömür santralleri alanında çok büyük yatırımları olması projenin geleceği için ciddi bir handikap. Çünkü bu proje tamamlandığında mevcut nükleer ve kömür santralleri ile birleşmesi ile beraber ortaya çıkması muhtemel arz fazlası ciddi bir soruna neden olacak. Bu durum ise enerji fiyatlarının düşmesine ve enerji piyasasında ciddi bir kriz yaşanmasına neden olabilecek. Yetkililere göre bu durumu öngören enerji devlerinin bu nedenle yatırımlarını ağırdan alma yönelimi oluşması riski var.

Alman Ordusunun Güvenlik Endişesi

Projenin gerçekleşmesi önündeki diğer bir ciddi engel ise Alman ordusunun taşıdığı güvenlik endişesi. Bu kadar geniş ve büyük rüzgar tarlalarındaki türbinlerin radarlar üzerinde yaratacağı gölge etkisi ordu yetkililerine göre Alman hava güvenliği için ciddi bir zafiyet yaratacaktır. Bir ordu yetkilisi şu şekilde konuştu ” Birincil görevi Alman hava sahasının güvenliğini sağlamak olan Alman ordusu keyfi bir şekilde bu görevinin engellenmesini kabul etmeyecektir.”

Alman Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı Albers’ın verdiği bilgiye göre ordunun bu endişesi nedeni ile Aşağı Saksonya’da 400 milyon avroluk bir proje iptal edildi ve Schleswig-Holstein’daki başka bir projenin onayı ise risk altında. Albers şöyle konuştu: “Alman ordusu kendi radar teknolojisini güncellemeli aksi takdirde yatırımlar ve çevrenin korunmasına engel olacaktır.”