Alman Güneş Enerjisi Sektörü Yavaşlamaya Başladı

Dünya güneş enerjisi pazarının yarısını oluşturan Almanya’da teşviklerin düşmesinin olumsuz etkileri gözlenmeye başlandı.

12 Kasım 2010

Dünya güneş enerjisi pazarının yarısını oluşturan Almanya’da teşviklerin düşmesinin olumsuz etkileri gözlenmeye başlandı.

Düşen teşvikler sonucunda 2010’un ikinci çeyreğinde 3.14 gigavat gibi yüksek bir büyüme yakalayan sektörün üçüncü çeyrekteki büyümesi 1.52 gigavat düzeyinde kaldı.

Bu Almanya’nın güneş enerjisi sektörünün beklentilerin üstünde bir daralma yaşaması anlamına geliyor. Zira Goldman Sachs’ın 2010 yılı için öngördüğü 8.5 gigavatlık büyüme hedefine karşın Phoneix Solar üst yöneticisi Andreas Haenel yıl sonuna kadar sektörde toplam 6 gigavatlık kurulum yapılacağını öngördüklerini söyledi.

Alman hükümetinin ülkedeki güneş enerjisi teşviklerini kademeli olarak önemli oranda düşürmeye başlaması ile mevcut yüksek teşviklerden yararlanma talebi 2010 yılında ülkedeki güneş enerjisi sektörünün hızla büyümesini sağlamıştı.

2009 yılında ülkede yapılan toplam kurulum 3.9 gigavat olmuşken 2010 yılının ilk 9 ayında ise bu rakam 5.4 gigavat olarak gerçekleşti.

Daralan Alman güneş enerjisi pazarı Alman şirketleri özellikle diğer Avrupa ülkeleri olmak üzere dış pazarlara odaklanmasını da beraberinde getiriyor. Örneğin Phoneix Solar 2010 yılının ilk yarısında toplam satışlarının yüzde 90’ını Almanya dışından sağladı.