Alamos Gold stratejik teşvik sisteminden yararlanmayı hedefliyor

Şirket başvurunun birkaç ay içinde sonuçlanmasını bekliyor

9 Ağustos 2019

Kaz Dağları’nda altın ve gümüş madenciliği faaliyeti gösteren Kanadalı madencilik şirketi Alamos Gold şirketinin Türkiye’deki faaliyetleri için sağladığı teşviğin kapsamını artırmayı hedeflediği açıklandı.

Açıklama Alamos Gold’un 2019 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarının açıklandığı 1 Ağustos 2019 günü düzenlenen konferans görüşmede şirketin finans müdürü Jamie Porter tarafından yapıldı.

Porter görüşmede sorulan bir soruya karşılık olarak yatırımın hali hazırda bölgesel teşviklerden yararlandığını ve yatırımın efektif gelir vergisinin %4,4’e düştüğünü, başvurdukları stratejik teşvikten yararlandıkları takdirde ise bu oranın %2,2 seviyesine gerileyebileceğini söyledi.

Porter başvurularının birkaç ay içinde sonuçlanabileceğini de sözlerine ekledi.

Stratejik Yatırım Teşviği Uygulaması

Cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak katma değeri yüksek yatırımları desteklemek için uygulanan stratejik yatırım desteği uygulamasında yatırımcılara şu faydalar sağlanabiliyor;

– Yerli veya ithal yatırım malı makine ve teçhizat satın alımında ödenmesi gereken %18 oranındaki KDV’den muafiyet,

– Teşvik belgesi kapsamında satın alınacak yatırım malı, ithal makine ve teçhizat için ödenmesi gereken gümrük vergilerinden muafiyet,

– Yatırıma Katkı Oranı %50 olacak düzeyde, Kurumlar/Gelir verisinde % 90 Vergi İndirimi,

– Yatırıma katkı oranı %15 olacak şekilde, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği’nden 7 yıl muafiyet,

– Mülkiyeti, Hazineye, Özel Bütçeli İdarelere, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin yatırım yeri olarak tahsis edilebilmesi,

– 500 milyon TL üzeri yatırımların bina-inşaat harcamaları için ödenen KDV’lerin iadesi,

– Yatırım tutarının %5’i ile sınırlı, azami 5 yıl vadeli ve 50 milyon TL üst sınırlı olacak şekilde TL kredileri için 5 puan, Döviz kredileri için 2 puanlık yatırım kredisi faiz desteği