Akümülatör Depozito Bilgi Sistemi açıldı

Piyasaya akümülatör süren firmaların depozito uygulama planı hazırlanıp sunmaları gerekiyor

20 Temmuz 2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB), Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Akümülatör Depozito Bilgi Sistemi’nin Entegre Çevre Bilgisi Sistemi [1] üzerinden hizmete girdiğini açıkladı.

Açıklamada piyasaya arz edilen akümülatörlerin kullanımları sonrasında geri kazanımlarının sağlanması amacıyla iade alınmalarını içeren depozito sistemi uygulamalarına ilişkin idari ve teknik hususların yer aldığı “Akümülatör Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar” [2] düzenlemesinin 29 Haziran 2020 tarihli ve 132858 sayılı Bakan oluru ile yayımlandığı hatırlatıldı.

Düzenlemeye göre piyasaya akümülatör süren üretici ve ithalatçı firmaların sistem üzerinden akümülatör depozito uygulama planı hazırlanıp sunmaları gerekiyor.

Yapılan sunumların ardından Bakanlıkça uygun bulunan planlara sistem tarafından bir kod numarası verilecek ve uygulamalar bu numaraya kayıtlı onaylı plan doğrultusunda yürütülecek.

Düzenleme kapsamında 2019 yılında piyasaya sürdükleri depozitolu akümülatörler için Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği gereğince depozito sistemini uygulayan ve uygulamalarını aynı kapsam ve içerik ile 2020 yılında da devam ettirmekte olan firmaların hazırladığı ve Bakanlıkça uygun bulunan planlar ise mevcut depozito uygulamalarının devamı niteliğinde kabul edilerek, bu planlar için uygulama başlangıç tarihleri 1 Ocak 2020 olarak belirlenecek.

Geri Kazanım Katılım Payı uygulamalarından önce depozito sistemini uygulamayan firmalar için ise depozito planları Bakanlıkça onaylanan tarih esas alınarak geri kazanım katılım payı ile ilişkilendirilecek.

Usul ve esaslarda belirlenen depozito yöntemi ile piyasaya sürülen akümülatörler için Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin 2’nci maddesi gereği geri kazanım katılım payı ödemesi yapılmayacak.

 


[1] Entegre Çevre Bilgisi Sistemi

[2] Akümülatör Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar