Akdeniz ve Ege’ye kıyısı olan belediyeler denizlerin ve iklimin korunması için işbirliği yapacak

11 belediye ortak bir protokole imza attı

5 Eylül 2019

Türkiye’nin Akdeniz ve Ege’ye kıyısı olan 10 kıyı şehri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne Belediyesi denizlerin korunması ve iklim değişikliği ile mücadele için işbirliği geliştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bir araya gelen belediyelerin ortak olarak belirlediği protokol kapsamında üstlenecekleri sorumluluklar şu şekilde;

– İklim değişikliği ile ilgili daire başkanlığı, şube müdürlüğü veya koordinasyon merkezi kurulması,
– İklim değişikliği eylem planları hazırlanması,
– İklim değişikliğinin en en fazla etkileyeceği tarım, turizm ve su kaynakları gibi alanlarda taslak tedbirler oluşturulması,
– İklim değişikliğinin etkilerine karşı deniz ve kıyıların korunmasına yönelik bütünleşik kıyı alanları ve okyanus yönetimi stratejik eylem planı hazırlanması,
– Deniz kirliliğinin önlenmesi ve azaltılmasına yönelik tedbirleri belirlemesi ve uygulaması.
– Doğaya sızan atıkların özellikle plastiğin azaltılmasına yönelik tedbirleri belirlemesi ve uygulaması,
– Denizlerin uzun vadede korunması, başarılı bir denizel ekonominin kurulması ve denizlerde sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasını hedefleyen mavi ekonomiye yatırım yapılmasının sağlanması.
– Denizci bir toplum olma hedefiyle her yıl ortak belirlenecek bir tarihte ‘Deniz Festivali’ düzenlenmesi.