Ağustos ayında kapasite artışı 783,7 MW oldu

Enerji Bakanlığı lisansslı elektrik yatırım verilerini açıkladı

28 Eylül 2016

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Ağustos ayında devreye giren lisansslı elektrik üretim santralleri ile ilgili verileri açıkladı.

Verilere göre Türkiye’nin lisansslı elektrik üretim kapasitesi Ağustos ayında 783,7 MW artış gösterdi.

Geçen ay devreye giren gücün 700 MW’lık bölümünü Eren Enerji tarafından Zonguldak’da devreye alınan kömürlü termik santral oluşturdu.

Aynı dönemde 7 rüzgar enerjisi projesinde gerçekleşen artış toplamı ise 81,75 MW oldu.

Ağustos ayındaki artıştan sonra Türkiye’nin 2016’nın ilk 8 ayında elektrik üretim kapasitesinde gerçekleşen artış 4.662,26 MW oldu.

Bu yıl devreye giren yeni kapasitenin 3.486,2 MW’lık bölümünü termik santral, 394,1 MW’lık bölümünü hidroelektrik santral ve 646,268 MW’lık bölümünü ise rüzgar enerjisi santralleri yatırımlarından sağlandı.

Diğer alanlardaki güç artışı ise 135,6 MW düzeyinde gerçekleşti.

 2 °C’nin altı için fosil yakıtların yer altında kalması gerekiyor

Nature dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre küresel ısınmanın 2 °C’lik sınırın altında kalması için dünyadaki bilinen kömür rezervlerinin yüzde 80’nin, doğalgazın yüzde 50’sinin ve petrolün yüzde 30’unun yerin altında kalması gerekiyor.