AFD ve KOSGEB’ten KOBİ’lere 3 Milyon Avroluk Kaynak

Fransız Kalkınma Ajansı (AFD)’nin Fransız Küresel Çevre Fonu (FFEM) aracılığı ve KOSGEB işbirliği ile Türk KOBİ’lerinin enerji verimliliğini teşvik etmek amacı ile 1.5 milyon avroluk hibe anlaşması imzaladığı açıklandı.

4 Temmuz 2011

Fransız Kalkınma Ajansı (AFD)’nin Fransız Küresel Çevre Fonu (FFEM) aracılığı ve KOSGEB işbirliği ile Türk KOBİ’lerinin enerji verimliliğini teşvik etmek amacı ile 1.5 milyon avroluk hibe anlaşması imzaladığı açıklandı. Anlaşma 23 Haziran 2011 tarihinde KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan, AFD Türkiye Direktörü Laurent Duriez ve Fransa Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Vincent Guérend katılımı ile gerçekleşti.

AFD’den konuyla ilgili yapılan açıklamada Türkiye’de ki istihdamın %77’sini ve milli gelirin % 38’ini  sağlayan KOBİ’lerin aynı zamanda enerji tasarrufu potansiyellerinin çok yüksek olduğu belirtildi.

Açıklamada KOBİ’lerin enerji tüketiminde elektriğin % 80-85’lik bir payı olduğu belirtilen açıklamada, enerji tasarrufu sağlayan ekipmanlara yönelik yatırımların firmaların elektrik faturalarını önemli ölçüde düşürebileceği ve enerji verimliliğini artırmak için doğrudan katkı sağlayabileceği ifade edilirken ayrıca açıklamada 2007 yılında çıkan Enerji Verimliliği Kanunu’nun, KOSGEB’e KOBİ’lerde enerji verimliliği destekleme sorumluluğunuverdiği de hatırlatıldı.

3 milyon avroluk fonun 1.5 milyon avrosu FFEM’den karşılanacak iken, 1.3 milyon avroluk kısmı ise KOSGEB tarafından sağlanacak. Oluşacak fonun 200 bin avroluk kısmı ise projede yer alacak KOBİ’lerden sağlanacak.

Proje ile hem KOBİ’ler nezdinde enerji verimliliğinin teşvik edilmesi için gerekli kurumsal çerçevesinin güçlendirilmesi, hem de KOBİ’lere yönelik bir enerji verimliliği piyasasının geliştirilmesine destek olunması hedefleniyor.

Bu anlamda belirlenen hedefler doğrultusunda, KOSGEB içerisinde bilinçlendirme çalışmaları, personel eğitimi, orta vadede bir eylem planının geliştirilecek iken bununla beraber KOBİ’lere yönelik biliçlendirme çalışmaları, hizmetlerin geliştirilmesi ve bilgilendirme faaliyetleri yapılacak ve KOBİ’lerde pilot projelerin desteklenecek.

İklim konusunda önemli çalışmalar yapan AFD’nin sağladığı finansmanın yaklaşık yüzde 50’si, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve kentsel ulaşım gibi iklim değişikliğine karşı mücadeleye katkı sağlayan yatırım projelerine ayrılmış durumda.

AFD’nin KOSGEB ile geliştirdiği bu çalışma aynı zamanda AFD’nin sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik KOBİ yatırımlarını destekleme faaliyetlerini tamamlayıcı bir nitelik taşıyor.