AB’nin yenilenebilir ve iklim hedefleri risk altında

Avrupa Çevre Ajansı daha fazla çaba gerektiğine vurgu yaptı

27 Kasım 2018

Avrupa Çevre Ajansı Avrupa Birliği ülkelerinin ve birlik üyesi olmayan fakat Avrupa Çevre Ajansı üyesi olan Liechtenstein, Norveç, İsviçre ve Türkiye’nin yenilenebilir enerji ve iklim değişikliği alanındaki ilerleme durumunu inceleyen çalışmasını yayınladı.

Çalışmaya göre Avrupa Birliği’nin 2020 ve 2030 yılları için belirlediği yenilenebilir enerji ve iklim değişikliği hedefleri risk altında bulunuyor.

Henüz kesinleşmemiş verilere göre Avrupa Birliği ülkelerinin nihai enerji tüketimindeki yenilenebilir enerji oranı 2017 yılında %17,4 olarak gerçekleşti. Bu oran 2016’da ise %17 idi ve Türkiye’de de %16,9 olarak gerçekleşmişti.

2016 itibari ile 28 üyeli birliğin 25 üyesi birliğin belirlediği 2020 hedefine ulaşacak durumda iken bu rakam 2017’de ise 20’ye geriledi.

Çalışmada bu durumun nedeni olarak enerji tüketiminde 2015 yılında başlayan, 2017’de devam eden artış eğiliminin devamı gösterilirken, özellikle ulaşım sektöründen kaynaklı enerji tüketiminin yükselerek birliğin toplam enerji tüketiminde %33’lük paya ulaştığına dikkat çekildi.

Avrupa Birliği 2030 yılı için;
– Sera gazı emisyonlarını 1990 yılına göre en az %40 oranda azaltma,
– Nihai enerji tüketimindeki yenilenebilir enerji payını %32 oranında artırma,
– Enerji verimliliğinde 2007 yılına göre asgari %32,5 oranında ilerleme sağlama

hedeflerini belirlemişti.