AB’nin sera gazı emisyonları geriledi

AB ekonomisi yüzde 2 büyürken, emisyonlar yüzde 0,4 oranında geriledi

4 Haziran 2018

AB ekonomisi yüzde 2 büyürken, emisyonlar yüzde 0,4 oranında geriledi

Avrupa Birliği’nin sera gazı emisyonlarının 2016 yılında, 2015’e göre yüzde 0,4 oranında gerilediği bildirildi.

Avrupa Çevre Ajansı (EEA) tarafından açıklanan verilere göre birlik üyesi ülkelerinin sera gazı emisyonlarının toplamı 2016 yılında, arazi kullanımı ve ormancılık hariç, 4.441 milyon ton karbondioksit karşılığı olarak gerçekleşti.

Gerileme oranı 1990 yılına göre yüzde 22,4 oranında gerçekleşerek, AB’nin 2020 hedefi olarak yüzde 20’lik azaltım hedefinin önemli oranda üstünde oldu.

EEA açıklamasında bu gerilemenin ana etkeni olarak ısınma ve elektrik üretiminde daha az kömür kullanımı olduğu belirtilirken, karayolu taşımacılığı ve konutlardan kaynaklı emisyonların ise son üç yıldır yükselmekte olduğuna da dikkat çekildi.

Emisyonların gerilemesindeki tüm etkenler ise gerek Avrupa Birliği ise birlik üyesi ülkelerin kendi politikaları, yenilenebilir enerjinin artan payı, fosil yakıt kullanımında ağırlığın kömürden doğal gaza geçmesi, enerji verimliliğinin gelişmesi, Avrupa’nın ekonomi yapısının enerji yoğun sektörler yerine hizmet sektörlerinin ön planda olduğu şekilde değişmesi, kıtadaki ekonomik durgunluk ile kış aylarının daha ılıman geçmesi olarak sıralandı.

2030 hedefi için daha fazla adım atılmalı

EEA açıklamasında AB ekonomisinin yüzde 2 oranında büyürken, sera gazı emisyonlarının gerilemesinin AB ülkelerinin daha az enerji ile daha etkin ve daha az sera gazı emisyonlarına neden olacak şekilde üretim yapabildiğini gösterdiğinin de altı çizildi.

Bununla birlikte enerji verimliliği uygulamalarının emisyonları düşürmekte anahtar olmaya devam edeceği bu yüzden AB’nin 2030 için belirlediği emisyonlarını 1990’a göre yüzde 40 oranında düşürme hedefi için çok daha fazla adım atılması gerektiği de vurgu yapıldı.