AB’nin enerji tüketimindeki yenilenebilir payı yüzde 17,2 oldu

Birliğin enerjide dış bağımlılığı %58

5 Nisan 2023

Avrupa Birliği istatistik idaresi Eurostat birlik ülkelerindeki enerji üretim ve tüketimine dair 2021 yılı verilerini yayınladı.

Verilere göre Avrupa Birliği ülkelerinin 2021 yılı enerji tüketiminde yenilenebilir enerji kaynakların payı %17,2 seviyesine yükseldi.

Birliğin enerji tüketimindeki en büyük pay %34,2’lik pay ile petrol ürünlerinin olurken ikinci sırada %23,3 ile doğal gaz geldi.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının üçüncü olduğu sıralamada, nükleer enerji %12,8 ile dördüncü, kömür ise %12,4 ile beşinci oldu.

AB’nin enerjideki dışa bağımlılığı %58 oldu

Bununla birlikte AB ülkelerinin enerji tüketiminin %58’i ithalat kaynaklar yoluyla karşılanırken, yalnızca %42’lik bölümü ülkelerin yerli veya yenilenebilir kaynakları ile sağlanabildi.

Birlik üyesi ülkelerde gerçekleşen enerji tüketiminde en büyük pay %40,9 ile yenilenebilir enerji kaynaklarının olurken, ikinci sırada %31,3 ile nükleer yakıtlar dördüncü sırada %18,1 ile kömür, beşinci sırada ise %6,4 ile doğal gaz geldi.

Elektrikte yenilenebilir enerji payı %38

Birliğin nihai enerji tüketiminde %24 olan elektrik üretiminde ise ilk sırada yenilenebilir enerji kaynakları geldi.

Birlik ülkelerinde elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı %38 olurken, fosil yakıtların payı %36, nükleer enerji santrallerinin payı ise %25 oldu.

Yenilenebilir enerji kaynakları arasında rüzgâr toplam üretimdeki %13,3’lük pay ile ilk sırada gelirken, ikinci sırada %12,9 ile hidroelektrik, üçüncü sırada %5,8 biyokayıt, dördüncü sırada ise %5,6 ile güneş enerjisi geldi.