AB’nin emisyonları 1990’a göre %28,3 geriledi

2019 yılındaki gerileme %3,8 oldu

2 Haziran 2021

Avrupa Çevre Ajansı (EEA) Avrupa Birliği’nin 2019 yılı sera gazı emisyon envanteri çalışmasını yayınladı.

Çalışmadaki verilere göre birliğin sera gazı emisyonları 2019 yılında, arazi kullanımı, arazi kullanım değişikliği ve ormancılık (LULUCF) kaynaklı emisyonlar hariç olmak üzere 2018’e göre %3,8 oranında geriledi.

166 milyon ton karbondioksit eşdeğeri (Mt CO2e) düzeyindeki gerileme ile AB ülkelerinin 2019 yılı toplam emisyonları 4.067 milyon ton karbondioksit eşdeğeri olarak gerçekleşti.

Gerileme 1990 yılına göre LULUCF hariç olmak üzere % 28,3 oranında (1.602 Mt CO2e) gerçekleşti.

Çalışmaya göre 1990’a göre gerçekleşen gerileme birçok faktörün bileşiminden oluştu.

Bu faktörler ise enerji üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının artması, karbon yoğunluğu düşük olan fosil yakıt kullanımının artması, enerji verimliliğindeki gelişmeler, ekonomideki yapısal değişiklikler olarak sıralandı.

Kış aylarının 1990 öncesine göre daha ılımlı geçiyor olmasının ısınma talebi kaynaklı enerji talebini düşürmesi de emisyonların azalmasında etkili olan bir diğer faktör oldu.

Bununla birlikte 1990-2019 arasındaki bu dönemde uluslararası faaliyetler de dahil olmak üzere taşımacılık sektörü ile soğutma ve iklimlendirme ile kaynaklı emisyonlarda yükselme olduğuna da dikkat çekildi.


[1] Annual European Union greenhouse gas inventory 1990–2019 and inventory report 2021