ABD’nin sera gazı emisyonları geriledi

2017’deki gerilemede devreden çıkan kömürlü santrallerin önemli payı oldu

18 Ekim 2018

ABD’de büyük ölçekli tesislerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının 2017’de bir önceki yıla göre %2,7 oranında gerilediği bildirildi.

ABD Çevre Koruma İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre elektrik üretim faaliyetinden kaynaklı emisyonlardaki gerileme ise %4,5 oldu.

Bununla birlikte bu faaliyetten kaynaklı gerileme, verilerin ilk derlenmeye başlandığı 2011 yılına göre %19,7 oranında gerçekleşti.

EPA verileri 41 ayrı sektörden, 8.000 civarında endüstriyel tesisten kaynaklanan sera gazı emisyonlarını içeriyor.

Kömüre dayalı kapasite hızla geriliyor

Geçtiğimiz yıl ABD’de ülkenin kömüre dayalı toplam elektrik üretim kapasitesinin %3’üne denk şekilde 6,9 GW’lık kömüre dayalı termik santral devreden çıkmıştı. Doğal gaz santraline dönüştürülen kömürlü termik santrallerin kapasitesi ise 2 GW düzeyinde olmuştu.

Doğalgaz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretiminin ucuzlaması ile bu eğilimin 2018’de artarak devam edeceği öngörülüyor. Bu yıl devreden çıkması planlanan kömürlü termik santral kapasitesi ise 14 GW düzeyinde olacak.