ABD’nin enerji emisyonları 2020’de yüzde 11 gerileyecek

Hem miktar hem de oran olarak kayıtlardaki en büyük gerileme yaşanacak

14 Mayıs 2020

Amerika Birleşik Devletleri’nin enerji kaynaklı sera gazı emisyonlarının 2020 yılında rekor düzeyde gerileyeceği öngörüldü.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi’nin güncel Kısa Dönemli Enerji Görünümü raporuna göre[1] bu durumda KOVİD-19 salgını nedeni ile gerçekleşen ekonomik yavaşlama ve seyahat ısıtılması gibi etkenler belirleyici olacak.

Rapordaki öngörüye göre ülkenin enerji kaynaklı emisyonları 2020 yılında %11 oranında (572 milyon ton) gerileyecek. Salgın sonrası ekonomideki gelişmeye bağlı olarak ise 2021 yılında ise %5 oranında yükselecek.

Çalışmada bu gerilemenin hem miktar, hem de oran olarak, 1949 yılından beri kaydedilen en yüksek seviye olacağının altı çizildi.

İdarenin öngörüsüne göre ülkede bu yıl gerçekleşecek elektrik üretimi bir yıl öncenin %5 oranında altında olacak.

Kömür kaynaklı elektrik üretimi %25 oranında düşecek, doğal gaz kaynaklı üretim sabit kalacak iken yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi ise %11 oranında artacak.

Bununla birlikte 2020’de ABD’nin rüzgar enerjisi gücünün 20,4 GW, büyük ölçekli güneş enerjisi gücünün ise 12,7 GW artış görülecek

Ağırlıklı olarak kömürün elektrik üretimindeki payının azalması sayesinde ülkenin kömür kaynaklı emisyonları %23 oranında gerileyecek. Petrol kaynaklı emisyonları ise %11 oranında düşecek.

ABD’nin kömür tüketimi, doğal gaz fiyatlarının yükselmesi ve ekonomik aktivitenin artmasına bağlı olarak 2021 yılında %10 oranında artacak ve gelecek yıl ülkede elektrik üretimi için 498 milyon ton kömür kullanılacak.

ABD’nin enerji kaynaklı emisyonları 2019 yılında, bir yıl önceye göre %2,8 oranında gerileyerek 5,130 milyon ton olarak gerçekleşmişti.

 


[1] EIA Short-Term Energy Outlook